28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Державний лад

Додано: 2 жовтня 2019
Предмет: Правознавство, 9 клас
Тест виконано: 289 разів
15 запитань
Запитання 1

Система відносин, які виникають на основі норм, закріплених у Конституції, конституційних законах і діяльності органів, що складаються у процесі формування держави і місцевого самоврядування - це

варіанти відповідей

форма правління

держава

державний лад

форма держави

Запитання 2

Порядок організації і функціонування державної влади в країні, який визначається формою правління, територіального устрою та політичного режиму – це 

варіанти відповідей

вид держави

держава

форма держави

державна влада

Запитання 3

Форма державного правління – це: 

варіанти відповідей

порядок поділу території держави на певні складові частини та співвідношення між ними

організація верховної державної влади, порядок її утворення й діяльності, компетенція і взаємозв'язок її органів

порядок здійснення державної влади певними способами, засобами й методами

порядок, спосіб організації та здійснення державної влади в країні. 

Запитання 4

Як зветься форма правління, за якої голова держави займає пост як спадкоємець і його влада вважається не похідною від будь-якої іншої влади, органу або виборців?

варіанти відповідей

авторитаризм

диктатура

монархія

тиранія

Запитання 5

Республіка - це:

варіанти відповідей

форма державного устрою

форма правління

форма політичного режиму

форма державної влади

Запитання 6

Державна влада має подвійний характер: юридично і фактично вона поділена між урядом, що призначається монархом, та парламентом. Про яку монархію йдеться:

варіанти відповідей

про парламентську

про подвійну

про дуалістичну

про обмежену

Запитання 7

Форма правління, при якій вища державна влада належить обраним на певний строк органам влади:

варіанти відповідей

президентська монархія

президентська республіка

парламентська республіка

змішана республіка

Запитання 8

Подвійна відповідальність уряду: перед парламентом та президентом існує у…

варіанти відповідей

президентській республіці

парламентській республіці

змішаній республіці

федерації

Запитання 9

Які з перелічених держав є федеративними?

варіанти відповідей

Англія, Франція

Австрія, Канада

Індія, США

Болгарія, Японія

Запитання 10

Які ознаки не характеризують форму політичного режиму?

варіанти відповідей

демократія

авторитаризм

тоталітаризм

унітарність

Запитання 11

Яка з форм територіального устрою не належить до складних форм держави?

варіанти відповідей

федерація    

імперія

конфедерація

унітарна держава

Запитання 12

За територіальним устроєм держава Україна є:

варіанти відповідей

імперією

федерацією

унітарною

конфедерацією

Запитання 13

Політичний режим, який характеризується повним контролем держави над усіма сферами суспільного життя, заснований на методах ідеологічного, фізичного та психічного примусу – це

варіанти відповідей

тоталітарний

військово-диктаторський

авторитарний

теократичний

Запитання 14

Концентрація державної влади в руках правлячої верхівки за допомогою особливих методів та засобів організації державної влади – це

варіанти відповідей

тоталітарний режим

диктатура

авторитарний режим

теократичний режим

Запитання 15

Форма державного правління, за якої влада знаходиться в руках духівництва (одночасно як духовна, так і світська).

варіанти відповідей

Абсолютна монархія

Релігійна монархія

Деспотична монархія

Теократична монархія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест