Діагностична робота для повторення тем: "Термодинаміка" та "Електричне поле"

Повторення матеріалу, пройденого дистанційно.

Додано: 3 вересня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 128 разів
16 запитань
Запитання 1

Теплова машина циклічної дії, яка енергію, що виділяється під час згоряння палива, перетворює на механічну роботу.

         

                      


варіанти відповідей

Холодильний пристрій     

 Тепловий двигун

Кондиціонер          

Тепловий насос

Запитання 2

При ізотермічному процесі вся передана газу кількість теплоти йде …

варіанти відповідей

... на виконання механічної роботи

... на збільшення внутрішньої енергії газу 

... і на збільшення внутрішньої енергії газу, і на виконання механічної роботи

... на зменшення внутрішньої енергії газу

Запитання 3

Вид теплопередачі, за якого тепло переноситься потоками рідини або газу.            

варіанти відповідей

Випромінювання     

 Термодинаміка

Теплопровідність     

  Конвекція


Запитання 4

Кількість теплоти, яка поглинається при плавленні кристалічної речовини (або виділяється при кристалізації рідини), обчислюють за формулою ...

варіанти відповідей

Q = qm                        

Q = rm

Q = cmΔT

Q = λm

Запитання 5

Перший закон термодинаміки для ізобарного процесу має вигляд:


варіанти відповідей

 Q = A


 Q = ΔU

 Q = ΔU + A

  ΔU = - A

Запитання 6

Одноатомний ідеальний газ в кількості 4 моль поглинає 3 кДж теплоти. При цьому температура газу підвищується на 20 К. Яка робота здійснюється газом в цьому процесі? 

варіанти відповідей

5 кДж

2 кДж

1 кДж

4 кДж

Запитання 7

Температура нагрівника ідеальної теплової машини 327 °С, а температура холодильника 27 °С. Яку корисну роботу виконує машина за один цикл, якщо вона отримує від нагрівника кількість теплоти 800 Дж? 

варіанти відповідей

400 Дж

500 Дж

300 Дж

1200 Дж

Запитання 8

Позитивно заряджене тіло, поле якого не змінює поле, у яке його внесено, це

варіанти відповідей

 Електричний заряд

 Точковий заряд 

  Негативний електричний заряд

   Пробний електричний заряд

Запитання 9

Модуль напруженості електричного поля в даній точці визначається за формулою

варіанти відповідей

 E = F/|q і є тепловою характеристикою електричного поля

W = q2 /2C і є силовою характеристикою електричного поля

E = F/|q| і є силовою характеристикою електричного поля

Q = F|q| і є енергетичною характеристикою електричного поля

Запитання 10

Математичний вираз, що відповідає означенню різниці потенціалів. 

варіанти відповідей

 F/q

 εε0 S/d

 A/q

 CU2/2

Запитання 11

Математичний вираз, що є формулою енергії плоского конденсатора

варіанти відповідей

 F/q   

ε0 εS)/d  

 (CU2)/2

 A/q 

Запитання 12

Яка одиниця вимірювання різниці потенціалів?

варіанти відповідей

 Дж  

 Ф  

В

Н/Кл

Запитання 13

Як зміниться електроємність плоского повітряного конденсатора, якщо вдвічі збільшити відстань між обкладками?

варіанти відповідей

 Зменшиться вдвічі

Збільшиться в 4 рази

Зменшиться в 4 рази

Збільшиться вдвічі  

Запитання 14

Енергія електричного поля зарядженого конденсатора ємністю 20 мкФ становить 0,1 Дж. Знайти напругу на обкладках конденсатора.

варіанти відповідей

 10 В

100 кВ


100 мВ

 100 В

Запитання 15

Яку напруженість має електричне поле, створене точковим зарядом 6 нКл на відстані 30 см від цього заряду? 

варіанти відповідей

 6 Н/Кл.

  60Н/Кл.


  600 Н/Кл.

 600 мН/Кл.

Запитання 16

Визначити ємність батареї конденсаторів (див. рисунок), якщо C1 = C2 = C3 = 1 мкФ, C4 = 6 мкФ. . 

варіанти відповідей

 1,56 кФ


1,56 мкФ

 1,56 Ф

 1,56 мФ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест