динаміка №1

Додано: 20 жовтня 2020
Предмет: Фізика
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

1. Інерція - ...


варіанти відповідей

тіло відліку, пов'язана з ним система координат і годинник

явище незмінності швидкості руху матеріальної точки за відсутності зовнішніх сил

характеризує зміну швидкості в часі як за величиною, так і за напрямом

фізична величина, що характеризує ступінь взаємодії тіл

Запитання 2

 Прискорення - ...

варіанти відповідей

характеризує зміну швидкості в часі як за величиною, так і за напрямом


фізична величина, що характеризує ступінь взаємодії тіл

властивість тіла в більшій чи меншій мірі перешкоджати зміні своєї швидкості щодо інерціальної системи відліку при впливі на нього зовнішніх сил

основна фізична величина, яка вважається однією з фундаментальних характеристик матерії, що визначає її інерційні, енергетичні та гравітаційні властивості від макроскопічних об'єктів до атомів і елементарних частинок

Запитання 3

 Сила - ...варіанти відповідей

є найуживанішою системою одиниць при проведенні вимірювань та розрахунків в різних галузях науки, техніки, торгівлі тощо

властивість тіла

в більшій чи меншій мірі перешкоджати зміні своєї швидкості щодо інерціальної системи відліку при впливі на нього зовнішніх сил

фізична величина, що характеризує ступінь взаємодії тіл

одиниця вимірювання сили в СІ

Запитання 4

 Інертність - ...

варіанти відповідей

фундаментальні закони класичної механіки

характеризує зміну швидкості в часі як за величиною, так і за напрямом

явище незмінності швидкості руху матеріальної точки за відсутності зовнішніх сил

властивість тіла в більшій чи меншій мірі перешкоджати зміні своєї швидкості щодо інерціальної системи відліку при впливі на нього зовнішніх сил

Запитання 5

Маса - ...


варіанти відповідей

основна фізична величина, яка вважається однією з фундаментальних характеристик матерії, що визначає її інерційні, енергетичні та гравітаційні властивості від макроскопічних об'єктів до атомів і елементарних частинок

одиниця вимірювання сили в СІ

є найуживанішою системою одиниць при проведенні вимірювань та розрахунків в різних галузях науки, техніки, торгівлі тощо

сила, еквівалентна всім силам,що існують та діють на тіло

Запитання 6

 ньютон - ...

одиниця вимірювання сили в СІ

є найуживанішою системою одиниць при проведенні вимірювань та розрахунків в різних галузях науки, техніки, торгівлі тощо

сила, яка, діючи на тіло масою 1 кг, надає йому прискорення 1 м/с2

векторна фізична величина, яка є мірою дії на тіло з боку інших тіл, у результаті чого тіло набуває прискорення або (і) деформується

 ПОКАЖИ ОТВЕТ

варіанти відповідей

одиниця вимірювання сили в СІ

є найуживанішою системою одиниць при проведенні вимірювань та розрахунків в різних галузях науки, техніки, торгівлі тощо

сила, яка, діючи на тіло масою 1 кг, надає йому прискорення 1 м/с2

векторна фізична величина, яка є мірою дії на тіло з боку інших тіл, у результаті чого тіло набуває прискорення або (і) деформується

Запитання 7

Рівнодійна сил - ...


варіанти відповідей

сила, еквівалентна всім силам,що існують та діють на тіло

дія тіл або частинок одне на одне

сили, з якими тіла діють одне на одне, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямком

фізична величина, що характеризує ступінь взаємодії тіл

Запитання 8

Взаємодія - ...


варіанти відповідей

сили, з якими тіла діють одне на одне, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямком

векторна фізична величина, яка є мірою дії на тіло з боку інших тіл, у результаті чого тіло набуває прискорення або (і) деформується

сила, еквівалентна всім силам,що існують та діють на тіло

дія тіл або частинок одне на одне

Запитання 9

Тіла зберігають свою швидкість постійною, якщо ...


варіанти відповідей

Інші тіла діють постійно;

дія на них інших тіл не компенсується;

дія на них інших тіл компенсується;

Інші тіла діють почергово.

Запитання 10

Сила характеризується ...

варіанти відповідей

довжиною і напрямком;

величиною, довжиною і точкою прикладання;

товщиною і точкою прикладання;

величиною, точкою прикладання і напрямком.

 

Запитання 11

 Перший закон Ньютона - ...


варіанти відповідей

в усіх інерціальних системах відліку перебіг механічних явищ і процесів відбувається однаково за однакових початкових умов

існують такі системи відліку, в яких будь-яке тіло, на яке не діють ніякі сили, або сума сил, що діють на нього, дорівнює нулю, зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, допоки цей стан не змінять сили, застосовані до нього


прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла

сили, з якими тіла діють одне на одне, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямком

Запитання 12

Скільки існує законів Ньютона?

варіанти відповідей

2

3

4

5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест