динаміка №2

Додано: 21 жовтня 2020
Предмет: Фізика
Тест виконано: 2 рази
8 запитань
Запитання 1

Тіло масою 5 кг рухається під дією двох перпендикулярних сил 8 і 15 Н. Обчислити прискорення даного тіла.

варіанти відповідей

3,5 м/с2

 


  3,4 м/с2


  1,4 м/с2


  8,5 м/с2

 

Запитання 2

Яке прискорення тіла масою 100кг під дією сили 2 кН?


 

варіанти відповідей

 200 м/с2

20 м/с2

 0,02 м/с2

 50 м/с2

Запитання 3

Лижник масою 70 кг, що має в кінці спуску швидкість 36км/год, зупиняється через 20 секунд після закінчення спуску. Визначити величину сили тертя.

варіанти відповідей

 

варіанти відповідей

 

  35 Н


 

  34,8 Н


 40 Н

  


  140 Н

Запитання 4

При рівноприскореному прямолінійному русі з 10 с швидкість катера збільшилась від 18 км/год до 9 м/с. Який шлях пройдено катером за цей час?

варіанти відповідей

 60 м

  


  100 м


  140 м  70 м


Запитання 5

Виберіть правільне твердження:

варіанти відповідей

масса - причина зміни швидкості тіла;

у разі різкого гальмування тіло миттєво зупиняється;

сила - міра інертності;

сила дорівнює добутку масси тіла на прискорення.

Запитання 6

Що називають рівнодійною силою?

варіанти відповідей

Алгебраїчну сумму всіх сил,що діють на тіло.

Різницю всіх тіл, що діють на тіло.

Геометричну сумму всіх тіл, що діють на тіло.

Силу, що приводить тіло в рух.

Запитання 7

На тіло діють три сили, напрямлені вздовж однієї прямої. Вкажіть ті варіанти, коли під дією цих сил тіло може рухатись рівномірно та прямолінійно або перебувати в стані спокою. *
варіанти відповідей

12 Н, 7 Н, 5Н


3 Н, 5 Н, 7 Н

1 Н, 3 Н, 5 Н


8 Н, 5 Н, 3 Н

Запитання 8

На тіло масою 800 г одночасно діють дві сили 11 Н і 5 Н, напрямлені в протилежному напрямку уздовж однієї прямої. Визначити модуль прискорення.

варіанти відповідей

0,0075 м/с 2

0,075 м/с 2

0,75 м/с 2

7,5 м/с 2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест