Динаміка. Підсумковий

Додано: 14 грудня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 335 разів
17 запитань
Запитання 1

Одиниця вимірювання ваги

варіанти відповідей

Н

кН

кг

г

Запитання 2

Кількісною мірою взаємодії тіл є

варіанти відповідей

маса

прискорення

сила

період

Запитання 3

Згідно якого закона Ньютона виконується рівність F=ma?

варіанти відповідей

1

2

3

Закону всесвітнього тяжіння

Запитання 4

Якщо тіло рухається з прискоренням, напрямленим вертикально вгору, то його вага обчислюється за формулою

варіанти відповідей

Р = mg

Р = m(g + а)

Р = m(g - а)

Р=0

Запитання 5

Із збільшенням висоти прискорення вільного падіння...

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

не змінюється

зникає

Запитання 6

Який фізичний закон стверджує, що дія одного тіла на інше завжди супроводжується "протидією"

варіанти відповідей

І закон Ньютона

Закон інерції

ІІ закон Ньютона

ІІІ закон Ньютона

Запитання 7

Векторна фізична величина, яка є мірою дії на тіло інших тіл, унаслідок чого тіло набуває прискорення або змінює форму та розміри - це...

варіанти відповідей

маса

сила

імпульс

момент

Запитання 8

Сила характеризується ...

варіанти відповідей

довжиною і напрямком

величиною, довжиною і точкою прикладання

товщиною і точкою прикладання

величиною, точкою прикладання і напрямком

Запитання 9

В яких випадках тіло можна вважати матеріальною точкою?

варіанти відповідей

Космічнй корабель рухається по орбіті

Космічнй корабель стикується з космічною станцією

Студент рухається до коледжу

Студент виконує гімнастичні вправи

Деталь обробляють на токарному верстаті

Деталь перевозять з цеху на склад

Запитання 10

Тіла зберігають свою швидкість постійною, якщо ...

варіанти відповідей

інші тіла діють постійно

дія на них інших тіл не компенсується

дія на них інших тіл компенсується

інші тіла діють почергово

Запитання 11

Властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла потрібен деяий час - це

варіанти відповідей

інерція

інертність

відносність

скомпенсованість

Запитання 12

Як зміниться сила гравітаційної взаємодії між двома матеріальними точками, якщо відстань між ними збільшити в 3 рази?

варіанти відповідей

Збільшиться в три рази.

Збільшиться в шість разів.

Зменшиться в дев'ять разів.

Зменшиться в три рази.

Запитання 13

У фантастичному творі описано планету, радіус якої вдвічі більший від радіуса Землі, а маса менша в 4 рази. Прискорення вільного падіння біля поверхні цієї планети ...

варіанти відповідей

... таке ж саме, як прискорення вільного падіння на Землі.

... більше у 2 рази від прискорення вільного падіння на Землі.

... менше в 4 рази від прискорення вільного падіння на Землі.

... менше в 16 разів від прискорення вільного падіння на Землі.

Запитання 14

Рівнодійна сил - ...

варіанти відповідей

сила, еквівалентна всім силам,що існують та діють на тіло

дія тіл або частинок одне на одне

сили, з якими тіла діють одне на одне, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямком

фізична величина, що характеризує ступінь взаємодії тіл

Запитання 15

Автомобіль рівномірно рухається по опуклому мосту ( див. мал) . У точці А напрямок вектора миттєвої швидкості збігається з напрямком вектора миттєвої швидкості збігається з напрямком вектора позначеного цифрою ...

варіанти відповідей

3

1

2

4

Запитання 16

За який час камінь, який почав своє падіння без початкової швидкості, подолає шлях 80 м?

варіанти відповідей

1 с

2 с

4 с

6 с

16 с

Запитання 17

Тіло, кинуте під кутом до горизонту, рухається лише під дією сили тяжіння. Прискорення руху тіла:

варіанти відповідей

найбільше в момент початку руху

однакове в будь-який момент руху

найменше в найвищій точці траєкторії

збільшується під час падіння

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест