Контрольна робота "Механіка. Частина 1. Кінематика"

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми "Механіка. Частина 1. Кінематика"

Додано: 2 грудня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Такий криволінійний рух, при якому траєкторією руху тіла є коло, а лінійна швидкість руху не змінюється з часом.

варіанти відповідей

Рівномірний прямолінійний рух

Рівноприскорений прямолінійний рух

Нерівномірний рух

Рівномірний рух тіла по колу

Запитання 2

Формула для визначення кутової швидкості.

варіанти відповідей
Запитання 3

Яка одиниця вимірювання шляху? 

варіанти відповідей

м 

рад/с

м/с

м/с2

Запитання 4

Автомобіль рівномірно рухається по опуклому мосту (див. рисунок). У точці А напрямок вектора прискорення збігається з напрямком вектора, позначеного цифрою... 

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 5

Такий механічний рух, під час якого тіло за будь-які рівні інтервали часу здійснює однакові переміщення і траєкторія його руху є прямою лінією.

варіанти відповідей

Рівномірний прямолінійний рух

Рівноприскорений прямолінійний рух

Нерівномірний рух

Рівномірний рух тіла по колу

Запитання 6

Математичний запис закон додавання швидкостей має вигляд:  

варіанти відповідей
Запитання 7

Яка одиниця вимірювання кутової швидкості?

варіанти відповідей

м

рад/с

м/с

м/с2

Запитання 8

Автомобіль рухається рівноприскорено прямолінійно вздовж осі ОХ (див. рисунок). Яка характеристика швидкості руху автомобіля є правильною?

варіанти відповідей

Увесь час збільшується

Увесь час зменшується

Не змінюється

Спочатку зменшується, а потім збільшується

Запитання 9

Частота обертання барабана пральної машини під час віджиму бавовняної білизни дорівнює 900 об/хв. Білизна перебуває на відстані 25 см від осі обертання. Визначте лінійну та кутову швидкості обертання барабана.

варіанти відповідей
Запитання 10

За графіком залежності швидкості мотоцикліста від часу визначте переміщення мотоцикліста за перші 7 с його руху.

варіанти відповідей

25 м

35 м

45 м

55 м

Запитання 11

За 1,5 год моторний човен проходить проти течії відстань 18 км. Яка власна швидкість човна? За який час він пройде зворотній шлях, якщо швидкість течії дорівнює 3 км/год?

варіанти відповідей

15 км/год; 1 год

25 км/год; 2 год

35 км/год; 3 год

45 км/год; 4 год

Запитання 12

М'яч, кинутий одним гравцем іншому під кутом до горизонту зі швидкістю 20 м/с, досяг вищої точки підйому через 1 с. Під яким кутом до горизонту кинули м’яч? На якій відстані знаходилися один від одного гравці? 

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест