Початок Української революції

Додано: 22 жовтня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 6 разів
14 запитань
Запитання 1

1.Всеукраїнський національний конгрес відбувся в

 

варіанти відповідей

А.березні 1917 р.

 Б.квітні 1917 р.

 В.червні 1917 р.

 Г.липні 1917 р.

Запитання 2

2.Що стало безпосереднім наслідком оприлюднення цитованого документа? «…визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана… ми [Центральна Рада] рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…»   


варіанти відповідей

А.призначення Генерального секретаріату

Б.формування Вільного козацтва

В.скликання З’їзду народів Росії

 Г.збройний виступ самостійників

Запитання 3

3.У який період Української революції схвалено цитовані документи?

1.«Хай буде Україна вільною. ...Так сказали виборні люди з усієї Землі Української. Сказавши так, вони вибрали з-поміж себе нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам... творити новий лад вільної автономної України».

2.«...На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає Тимчасовий уряд...».


варіанти відповідей

А.березень — серпень 1917 р.,

Б.серпень — листопад 1917 р.

В.листопад — грудень 1917 р.

 Г.грудень 1917 р. — січень 1918 р.

Запитання 4

4. До якого періоду Української революції належать цитовані документи?

1.«Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти, щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів».

2.«Влада на території Української республіки віднині належить виключно радам робітничих, солдатських і селянських депутатів; ...в центрі – Всеукраїнському з’їздові рад..., його Центральному виконавчому комітетові... Україна проголошується республікою рад».

варіанти відповідей

А.вересень – жовтень 1917 р.

Б.жовтень – листопад 1917 р.

 В.листопад – грудень 1917 р.

 Г.грудень 1917 р. – січень 1918 р.

Запитання 5

5. Яке гасло українського національно-визвольного руху відповідає змісту Першого Універсалу Української Центральної Ради?

варіанти відповідей

А.«Уся влада Радам!»

 Б.«Автономію Україні!»

В.«Геть Тимчасовий уряд!»

Г.«Хай живе незалежна Україна!»

Запитання 6

6.Яку позицію займала Українська Центральна Рада у відносинах з Тимчасовим урядом Росії?


варіанти відповідей

А.намагалась знайти компроміс щодо термінів реалізації національних прав українського народу

Б.підбурювала неросійські народи до розвалу Російської імперії силовими методами

В.ігнорувала будь-які спроби Тимчасового уряду налагодити переговорний процес

Г.повністю підтримувала заходи Тимчасового уряду на придушення національних рухів

Запитання 7

7.Установіть послідовність подій Української революції (1917–1918 рр.).

А.ухвалення Першого Універсалу Української Центральної Ради

Б.скликання Всеукраїнського національного конгресу

В.утворення Української Центральної Ради

Г.створення Генерального Секретаріату

варіанти відповідей

1. АВБГ

2. ВБГА

3. ВБАГ

 4. ГВБА

Запитання 8

8.Яка подія вплинула на рішення Української Центральної Ради ухвалити Третій Універсал?

   


варіанти відповідей

А.корніловський заколот

Б.початок Лютневої революції 

В.липнева криза Тимчасового уряду

Г.більшовицький переворот у Петрограді

Запитання 9

9.Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада зобов’язалася

варіанти відповідей

А.розпочати й довести до кінця переговори про мир із Німеччиною та її союзниками.

Б.установити державний контроль за продукцією, виготовленою в Україні.

В.підтримати Тимчасовий уряд у боротьбі з корніловським заколотом.

Г.поповнити свій склад представниками національних меншин.

Запитання 10

10.Установіть відповідність між назвами документів Української Центральної Ради та наслідками їхнього оприлюднення.

1.Перший Універсал 2.Другий Універсал 3.Третій Універсал 4

А.Збройний виступ самостійників, поповнення складу Центральної Ради представниками національних меншин.

Б.Створення Генерального секретаріату, загострення стосунків із Тимчасовим урядом Росії.

В.Підписання Брест-Литовського мирного договору, вступ німецьких і австрійських військ на територію УНР.

Г.Поширення влади Центральної Ради на 9 українських губерній (без Криму), початок соціально-економічних перетворень.

Д.Утворення Української Центральної Ради, початок Української революції.

варіанти відповідей

1. 1А, 2Г, 3Б

2. 1Д, 2А, 3Б

3. 1Г, 2Б, 3А

4. 1Б,2А,3Г

Запитання 11

11. Оберіть причини Лютневої революції в Україні:

варіанти відповідей

1.Криза самодержавства

2.Невирішеність аграрного питання

3.Невирішеність національного питання

4.Бажання установити республіканський лад в країні

5.Невдала участь в Першій світовій війні.

6.Залежне становище України

Запитання 12

12.Яка з національних партій була наймасовішою за доби Української революції?


варіанти відповідей

1.Українська партія соціалістів-революціонері

2.Українська соціал-демократична партія

3.Українська партія соціалістів-федералістів

4.Українська демократично-хліборобська партія

Запитання 13

13.Які з цитованих нижче документів були оприлюднені в липні – серпні 1917 р.?


варіанти відповідей

1«На час до вирішення справи... Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає ...уряд по пропозиціям Центральної Ради...»

2«Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах на це право, накидаючи свої форми політичного ладу, як це робить Рада Народних Комісарів Великоросії щодо Народної Української Республіки...»

3«...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана..., ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...»

4«У Петрограді зчинилися криваві події... Частина людності Петрограда за приводом більшовиків повстала озброєно проти Тимчасового правительства і хоче накинути свою волю всій Російській республіці...»

5«Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям».

Запитання 14

14.У Третьому Універсалі Української Центральної Ради було проголошено

(2 правильні відповіді)
варіанти відповідей

1. прагнення розпочати й самостійно провести переговори з Німеччиною та її союзниками.

2. 8-годинний робочий день, державний контроль за продукцією, виготовленою в Україні.

3.скасування приватної власності на землю поміщиків та інших нетрудових господарств.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест