24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Створення та діяльність Центральної Ради

Додано: 22 жовтня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 4 рази
12 запитань
Запитання 1

 І Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові був скликаний із метою:

варіанти відповідей

А створення Донецько-Криворізької Радянської Республіки

Б схвалення першої радянської конституції

В проголошення радянської влади в Україні

Г визнання умов Брест-Литовського мирного договору

Запитання 2

Хто був першим командуючим українізованого корпусу російської армії?

варіанти відповідей

А С. Петлюра

Б М. Грушевський

В П. Скоропадський

Г Є. Коновалець

Запитання 3

Проголошення Українською Центральною Радою Першого Універсалу було спричинено:

варіанти відповідей

А збройним виступом самостійників у Києві

Б відправленням українізованих військових частин на фронт

В відмовою Тимчасового уряду визнати право України на автономію

Г формуванням Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів

Запитання 4

Яке гасло українського національно-визвольного руху відповідає змісту Четвертого Універсалу Української Центральної Ради?

варіанти відповідей

А «Вся влада Радам!»

Б «Хай живе самостійна Україна!»

В «Україна для українців!»

Г «Автономія України у складі демократичної Росії!»

Запитання 5

Яка подія стала свідченням патріотизму і самовідданості української молоді в боротьбі з агресією радянської Росії проти УНР?

варіанти відповідей

А бій на горі Маківка

Б бій під Крутами

В бій під Мотовилівкою

Г бій на горі Лисоня

Запитання 6

Яка подія прискорила прийняття УЦР Четвертого Універсалу?

варіанти відповідей

А наступ більшовицьких військ на Київ і прагнення підписати мирний договір із країнами Четверного союзу

Б більшовицький переворот у Петрограді та повалення Тимчасового уряду Росії

В висадка військ Антанти на Півдні України і наступ Білої армії на Сході України

Г завершення Першої світової війни і проголошення Західноукраїнської Народної Республіки

Запитання 7

Що стало безпосереднім наслідком оприлюднення цитованого документа?

«...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана ... ми [УЦР] рішуче ставимося проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійських Установчих Зборів».

варіанти відповідей

А збройний виступ самостійників

Б призначення Генерального Секретаріату

В формування Вільного козацтва

Г скликання З’їзду народів Росії

Запитання 8

У який період Української революції було схвалено цитовані документи?

1) «Хай буде Україна вільною. ...Так сказали виборні люди з усієї Землі Української. Сказавши так, вони вибрали з-поміж себе нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам... творити новий лад вільної автономної України».

2) «...На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає Тимчасовий уряд...»

варіанти відповідей

А березень—серпень 1917 р.

Б серпень—листопад 1917 р.

В листопад—грудень 1917 р.

Г грудень 1917 — січень 1918 р.

Запитання 9

Установіть послідовність подій.

А Створення Генерального Секретаріату УЦР

Б Проголошення Української Народної Республіки

В Проведення Всеукраїнського Національного конгресу

Г Перший Всеукраїнський з’їзд Рад у Києві та Харкові

варіанти відповідей

1Г, 2А, 3Б, 4В.

1А, 2В, 3Г, 4Б.

1B, 2А, 3Б, 4Г.

1Б, 2Г, 3А, 4В.

Запитання 10

Які політичні сили наприкінці жовтня — на початку листопада 1917 р. вели збройну боротьбу за владу в Києві?

варіанти відповідей

1 Українська Центральна Рада, підтримана українізованими військовими частинами


2 більшовики, що спиралися на Ради робітничих і солдатських депутатів


3 сердюцька дивізія генерала П. Скоропадського


4 анархістські збройні загони Н. Махна


5 прихильники Тимчасового уряду Росії, згуртовані навколо Штабу Київського воєнного округу

6 частини Добровольчої армії генерала А. Денікіна

7 підрозділи головного отамана Армії УНР

Запитання 11

Укажіть положення, що розкривають основний зміст Другого Універсалу Української Центральної Ради.

варіанти відповідей

1 проголошення автономії України в складі федеративної Росії


2 пропозиція Тимчасовому уряду затвердити Генеральний Секретаріат як найвищий крайовий орган влади

3 відмова від самочинного проголошення автономії до Всеросійських Установчих зборів

4 поповнення Центральної Ради представниками національних меншин

5 поширення влади Центральної Ради на Київщину, Поділля, Волинь і частину Чернігівщини

6 оголошення про початок мирних переговорів із країнами Четверного союзу

7 проголошення утворення Української Народної Республіки

Запитання 12

Які вимоги містив «Маніфест Ради Народних Комісарів до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради»?

варіанти відповідей

1 відмовитися від спроб дезорганізації спільного фронту (тобто відмовитися від створення Українського фронту)

2 не пропускати військових із фронту на Дон або в інші райони з ворожими Раднаркому урядами

3 забезпечити безперебійне постачання хліба з України до Росії

4 повернути рухомий склад залізниць

5 обмежити владу УЦР п’ятьма губерніями

6 пропускати більшовицькі війська на Південний фронт; припинити роззброєння радянських полків і червоногвардійців в Україні

7 не підписувати мирного договору з країнами Четверного союзу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест