Дослід Резерфорда. Постулати Бора.

Додано: 4 березня 2021
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 57 разів
10 запитань
Запитання 1

Хто з вчених запропонував ядерну модель атома

варіанти відповідей

Томсон

Резерфорд

Бор

гейгер

Запитання 2

α- частинки відхиляються від прямолінійного руху тому що

варіанти відповідей

ядро атома нейтральне

ядро має позитивний заряд

ядро має негативний заряд

ядро складається з нуклонів

Запитання 3

У ядрі атома Титану 22 протони і 35 нейтронів. оберіть правильні відповіді

варіанти відповідей

кількість електронів 22

кількість електронів 35

кількість нуклонів 35

кількість нуклонів 57

Запитання 4

ізотопами називають різновиди атомів хімічного елемента, ядра яких містять

варіанти відповідей

однакове число нейтронів

однакове число протонів

належать одному хімічному елементу

належать різним хімічним елементам

Запитання 5

Кількість електронів у атомі дорівнює 5. Який це хімічний елемент?

варіанти відповідей

Оксиген

Берилій

Бор

Літій

Запитання 6

До основних властивостей ядерних сил належать:

варіанти відповідей

не залежать від заряду

діють як на великих так і на малих відстанях

є тільки силами притягання

є силами притягання так і відштовхування

є близькодіючими

Запитання 7

При переході з одного стаціонарного енергетичного стану в інший атом випромінює або поглинає квант електромагнітної енергії який можна визначити за формулою

варіанти відповідей

hν=|Ek-Em|

hν=|Ek+Em|

kν=|Ek-Em|

h=|Ek-Em|

Запитання 8

Для іонізації атома Нітрогену необхідна енергія 14,53 еВ. Знайдіть довжину хвилі випромінювання, що викликає його іонізацію.


варіанти відповідей

≈0,856∙(10)^(-7) (м)

≈0,856 (м)

≈85∙(10)^(-7) (м)

≈0,856∙(10)^(-3) (м)

Запитання 9

Імпульс фотона можна визначити за формулою

варіанти відповідей

p=h/λ

p=h*λ

І=h/λ

p=h/m

Запитання 10

Хто цей відомий фізик?

варіанти відповідей

Луї де Бройль 

Нільс Бор 

Альберт Ейнштейн

Вільгельм Конрад Рентген

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест