К_Р Oптика

Додано: 4 березня 2021
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 51 раз
21 запитання
Запитання 1

Явище підсилення світлових хвиль в одних точках середовища і послаблення в інших точках середовища, що виникає при накладанні світлових хвиль, називається ...

варіанти відповідей

інтерференцією

поляризацією

дифракцією

дисперсією

Запитання 2

Явище огинання світловими хвилями перешкод називається...

варіанти відповідей

інтерференцією

дифракцією

поляризацією

дисперсією

Запитання 3

Залежність абсолютного показника заломлення середовища від довжини світлової хвилі називають ...

варіанти відповідей

інтерференцією

дифракцією

поляризацією

дисперсією

Запитання 4

Пластинку, на яку наносять велику кількість паралельних щілин, називають ...

варіанти відповідей

інтерферометр

дифракційна гратка

поляризатор

спектрографом

Запитання 5

Хто першим провів експеримент щодо дисперсії світла.

варіанти відповідей

Френель

Гюйгенс

Фраунгофер

Ньютон

Запитання 6

Яке явище зображене на малюнку?

варіанти відповідей

дисперсія

дифракція

 інтерференція

поляризація

Запитання 7

При освітленні сонячними променями плями бензину на поверхні води спостерігаються кольорові смуги. Вони виникають унаслідок …

варіанти відповідей

 дисперсії

 інтерференції

 поляризаціії

 дифракції

Запитання 8

Формула дифракційної гратки має вид ...

варіанти відповідей

 dcosφ=kλ

 dsinφ=k/λ

    dsinφ=kλ

 dcosφ=k+λ

Запитання 9

Який закон оптики підтверджує явище зображене на малюнку?

варіанти відповідей

 закон заломлення

 закон відбивання

прямолінійного поширення світла

закон дифракційної гратки

Запитання 10

Якщо світло падає під кутом 50на межу поділу середовищ, то відбивається під кутом...

варіанти відповідей

 500

 1000

 залежить від середовища

 1500

Запитання 11

Які теорії існували про природу світла?

варіанти відповідей

 Хвильова.

Корпускулярна.

 Оптична.

Геометрична.

Запитання 12

Кут падіння променя на рідину 600, знайти кут заломлення. (n=2).

Числове значення кута округлювати до цілого.

варіанти відповідей

 γ=250

 γ=1200

 γ=1320

 γ=260

Запитання 13

На якому рисунку зображено промінь світла, що переходить із середовища з більшою оптичною густиною в середовище з меншою оптичною густиною?

варіанти відповідей

Серед наведених відповідей немає правильної.

Запитання 14

Три основні спектральні кольори - це...

варіанти відповідей

червоний, зелений, жовтий

зелений, фіолетовий, червоний

синій, червоний, жовтий

синій, зелений, червоний

Запитання 15

Після проходження білого світла через червоне скло світло стає червоним. Це відбувається через те, що світлові хвилі інших кольорів основному

варіанти відповідей

відбиваються

заломлюються

поглинаються

поляризуються

Запитання 16

Що таке лінза? Вказати найбільш точніше визначення.

варіанти відповідей

 Прозоре тіло обмежене з обох сторін прямими поверхнями.

Прозоре тіло обмежене з обох сторін сферичними поверхнями

Прозоре тіло обмежене з обох сторін довільними поверхнями.

 Прозоре тіло обмежене з обох сторін однаковими сферичними поверхнями.

Запитання 17

Яка частина ока виконує роль лінзи?

варіанти відповідей

Скловидне тіло

 Сітківка

 Зіниця

Кришталик

Запитання 18

Промінь падає на межу поділу середовищ повітря - рідина під кутом 60і заломлюється під кутом 300. Яким є показник заломлення рідини ?

варіанти відповідей

 0,73

1,4

1,5

1

Запитання 19

Поверхню тіла із роботою виходу електронів А освітлює монохроматичне світло частотою ν . Що визначають різницею hν –  ?

варіанти відповідей

 Максимальну швидкість руху фотоелектронів

 Максимальну кінетичну енергію фотонів

 Середню кінетичну енергію фотоелектронів

Червону межу фотоефекту

Запитання 20

Визначте червону межу фотоефекту λmax для такого металу (Авих = 4еВ)

варіанти відповідей

305 нм

781 нм 

605 нм 

401 нм

Запитання 21

Червона межа фотоефекту для срібла дорівнює 0,25 мкм. Визначте роботу виходу електронів зі срібла.

варіанти відповідей

 4,65 ∙ 10–9 Дж

  7,96 ∙ 10–19 Дж

  7,37 ∙ 10–20 Дж

  7,37 ∙ 10–18 Дж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест