Явище електромагнітної індукції.

Додано: 3 жовтня 2022
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 339 разів
14 запитань
Запитання 1

За допомогою чого Фарадей отримав електричний струм?

варіанти відповідей

Електричного поля.

Магнітного поля Землі.

Магнітного поля постійного магніту.

Електричного поля позитивного заряду.

Запитання 2

Якщо кількість ліній магнітної індукції, що пронизують поверхню, обмежену замкнутим контуром змінюється, то у ньому виникає ...

варіанти відповідей

електричний опір.

магнітне поле.

магнітна індукція.

електричний струм.

Запитання 3

Якщо магніт наближати до замкненої котушки, то котушка буде ...

варіанти відповідей

залишатися нерухомою.

обертатися.

притягуватися.

відштовхуватися.

Запитання 4

Визначте напрямок індукційного струму в кільці. 

варіанти відповідей

Можливі обидва варіанти

Запитання 5


Визначте напрямок індукційного струму в котушці.


варіанти відповідей
Запитання 6

Якщо магніт віддаляти від котушки, то котушка ...

варіанти відповідей

не реагуватиме.

відштовхуватиметься від магніту.

притягуватиметься до магніту.

коливатиметься.

Запитання 7

Електромеханічний генератор - це пристрій, в якому механічна енергія перетворюється на ...

варіанти відповідей

внутрішню енергію.

потенціальну енергію.

кінетичну енергію.

електричну енергію.

Запитання 8

Генератор складається з ...

варіанти відповідей

статора і обмотки статора.

статора і ротора.

ротора і обмотки ротора.

статора і ротора, обмоток статора і ротора.

Запитання 9

Яке явище лежить в основі роботи генератора змінного струму?

варіанти відповідей

Теплова дія струму.

Магнітна дія струму.

Електростатична індукція.

Електромагнітна індукція.

Запитання 10

З чого складається пристрій "кільця Ленца"?

варіанти відповідей

Три кільця з'єднані коромислом. Одне з них розрізане.

Два кільця з'єднані коромислом. Одне з них розрізане.

Три суцільні кільця з'єднані коромислом.

Два суцільні кільця з'єднані коромислом.

Запитання 11

Явище електромагнітної індукції - це ...

варіанти відповідей

виникнення електричного струму в незамкненому провідному контурі, який знаходиться в змінному магнітному полі.

виникнення електричного струму в замкненому провідному контурі, який знаходиться в змінному магнітному полі.

виникнення електричного струму в замкненому провідному контурі, який знаходиться в постійному магнітному полі.

виникнення електричного струму в незамкненому провідному контурі, який знаходиться в незмінному магнітному полі.

Запитання 12

Як визначити напрям індукційного струму у котушці?

варіанти відповідей

за допомогою правила правої руки  

 за допомогою правила лівої руки

за допомогою правила свердлика

неможливо визначити

Запитання 13

Робота яких пристроїв грунтується на явищі електромагнітної індукції?

варіанти відповідей

електромеханічний генератор

електродинамічний мікрофон

трансформатор

електродвигун

Запитання 14

Сила індукційного струму залежить від

варіанти відповідей

 швидкості зміни магнітного потоку

зміни (збільшення, зменшення) значення індукції зовнішнього магнітного поля

швидкості відносного руху магніту та котушки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест