11 клас. Досліди Фарадея. Закон електромагнітної індукції

Додано: 12 листопада 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Потік магнітної індукції визначається за формулою

варіанти відповідей

 Ф=ВScosα

 Ф=В/Scosα

Ф=ВSsinα

Ф=ВS/cosα

Запитання 2


Закон електромагнітної індукції:

варіанти відповідей

 ЕРС індукції дорівнює зміні магнітного потоку, який пронизує поверхню, обмежену контуром

 ЕРС індукції дорівнює швидкості зміни магнітної індукції, яка пронизує поверхню, обмежену контуром

ЕРС індукції дорівнює прискоренню зміни магнітного потоку, який пронизує поверхню, обмежену контуром

ЕРС індукції дорівнює швидкості зміни магнітного потоку, який пронизує поверхню, обмежену контуром

Запитання 3

За формулою Ф = ВScosα визначають фізичну величину, яку називають ...; ця величина вимірюється у ...

варіанти відповідей

 магнітний потік, веберах

магнітний потік,теслах

магнітна індукція, веберах

магнітна проникність, безрозмірна величина

Запитання 4

Явище електромагнітної індукції відкрив

варіанти відповідей

Фарадей

Тесла

Вебер

Ампер

Запитання 5

Вчений, який розробив теорію електродинамічних явищ, створив велику кількість надточних електромагнітних приладів

варіанти відповідей

Фарадей

Тесла

Вебер

Ампер

Лоренц

Запитання 6

Виберіть прилад зайвий для проведення досліду Фарадея

варіанти відповідей

гальванометр

постійний полосовий магніт

джерело струму

провідники

котушка

Запитання 7

Закон Ома для індукційного електричного струму

варіанти відповідей

Iі=Eі/R

Iі=U/R

Iі=U/(R+r)

Iі= q/t

Iі= Ф/t

Запитання 8

За правилом Ленца визначають

варіанти відповідей

напрямок індукційного струму

величину індукційного струму

магнітний потік

швидкість зміни індукційного струму

Запитання 9

За 5 мс магнітний потік, який пронизує контур спадає з 9 до 4 мВб. Визначити ЕРС індукції в контурі.

варіанти відповідей

1 В

10 В

0,1 В

100 В

Запитання 10

Обчислити потік магнітної індукції створений магнітним полем В=20 мТл та пронизує квадратну рамку з стороною 9 см, якщо кут між нормаллю та напрямком вектора магнітної індукції дорівнює 900.

варіанти відповідей

0 мВб

0,162 мВб

1,62 мВб

0,0162 мВб

Запитання 11

Чи зміниться, і якщо зміниться, то як, різниця потенціалів між кінцями крил літака в разі збільшення швидкості його руху в 2 рази?

варіанти відповідей

Не зміниться

Збільшиться в 2 рази

Зменшиться в 2 рази

Збільшиться в 4 рази

Зменшиться в 4 рази

Запитання 12

Основний закон елктромагнітної індукції має вигляд

варіанти відповідей

Εі=|ΔФ/Δt|

Εі=|ΔФ⋅Δt|

Εі=|ΔФ⋅Δt/R|

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест