Магнітне поле. Сила Ампера. Сила Лоренця

Додано: 12 листопада 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Запитання 1

Форма матерії, яка створюється намгніченими тілами, провідниками зі струмом, змінними електричними полями, рухомими зарядженими тілами і частинками, - це..


варіанти відповідей

електричне поле

магнітне поле

електромагнітне поле

вихрове поле

Запитання 2

Векторна фізична величина, що характеризує силову дію магнітного поля - це...  

варіанти відповідей

електромагнітна індукція

сила Ампера

магнітна індукція

сила Лоренца

Запитання 3

Напрямок вектора магнітної індукції магнітного поля зі струмом і котушки зі струмом визначають за допомогою правила:

варіанти відповідей

свердлика або правої руки

 свердлика або лівої руки

Ньютона

 Лоренца

Запитання 4

Лінії вектора магнітної індукції, ззовні постійного магніту або котушки зі струмом, завжди направлені від ... 

варіанти відповідей

 південного полюсу N до північного S

 південного полюсу S до північного N

від північного N до південного полюсу S

 від північного S до південного полюсу N

Запитання 5

Сила, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом називається ...


варіанти відповідей

 силою тяжиння

 силою Кулона

силою Лоренца

силою Ампера

Запитання 6

Напрямок сили Ампера знаходять за правилом ...варіанти відповідей

 лівої руки

правої руки

 трикутника

  свердлика

Запитання 7


Установіть відповідність між співвідношеннями і тим, що вони виражають:

1. FA =B⋅ I⋅ L ⋅ sinα

2. Fл = q ⋅ v ⋅ B ⋅ sinα

3. Ф = B ⋅ S cosα

4. μ=В/В0


а) магнітна проникність середовища

 б) сила Ампера

 в) сила Лоренца

 г) магнітний потік


варіанти відповідей

 1 б) 2 в) 3 г) 4 а)

 1 в) 2 б) 3 а) 4 г)

  1 б) 2 а) 3 г) 4 в)

1 а) 2 в) 3 г) 4 б)

Запитання 8

Як напрямлена сила, що діє на провідник зі струмом в магнітном полі?


  

  


варіанти відповідей

 вгору

  вниз

праворуч

ліворуч

Запитання 9

Визначте напрямок струму в провіднику, який перебуває у магнітному полі


  

   

 

варіанти відповідей

 Праворуч


Вгору

Вниз

  Ліворуч


Запитання 10

Сила, з якою магнітне поле діє на рухому заряджену частинку, це сила


варіанти відповідей

 земного тяжіння

 Ампера

 Ньютона

Лоренца

Запитання 11

Як називається фізична величина, яка дорівнює добуткові магнітної індукції на площу поверхні та на косинус кута між вектором магнітної індукції і нормаллю до поверхні?

 

 


варіанти відповідей

магнітна індукція

  магнітний потік

 сила Ампера

сила Лоренця

Запитання 12

Який напрямок має електричний струм у провіднику?

варіанти відповідей

 

 

варіанти відповідей

до нас у площині малюнка

від нас у площині малюнка

ліворуч

праворуч

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест