Досліди Резерфорда. Постулати Бора. Енергетичні рівні атомів

Додано: 6 квітня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 168 разів
21 запитання
Запитання 1

Як розподіляється позитивний заряд в атомі згідно з планетарною моделлю?


варіанти відповідей

Зосереджений по колових орбітах

В нейтральному атомі зарядів немає

В центрі атома

По всьому об’єу атома

Запитання 2

За яких умов атом випромінює енергію?


варіанти відповідей

За жодних умов

Коли перебуває в стаціонарноу стані

При переході із стану з більшою енергією в стан з меншою енергією

При переході із стану з меншою енергією в стан з більшою енергією

Запитання 3

Згідно постулатів Бора атом при переході збільш високого стаціонарного енергетичного стану в енергетичний рівень з меншою енергією атом...


варіанти відповідей

випромінює квант

поглинає квант

може бути будь - що

енергія не змінюється

Запитання 4

Електрон в атомі Гідрогену перейшов з основного стану в збуджений, одержавши енергію 12,8 еВ. Якою є найбільша довжина хвилі, що її може тепер випромінювати атом Гідрогену?


 

варіанти відповідей

97*10-9м

9,7*10-9м

970*10-9м

0,97*10-9м

Запитання 5

Структуру атома вивчав також ... у дослідах, проведених у ... р.р. по розсіюванню α-частинок ядрами Ауруму.

варіанти відповідей

 

варіанти відповідей

Е.Резерфорд, 1908-1911

Дж Томсон, 1897-1911

Е.Резерфорд, 1871-1937

Дж Томсон, 1903-1905

Запитання 6

Згідно учення квантової механіки: кожній рухомій частинці з імпульсом p відповідає певна хвиля - хвиля ..., довжину якої можна визначити за формулою:


варіанти відповідей

де Бройля, λ=h/p

  Беккереля, λ=h/p

Кюрі, λ=h/p

 Планка, λ=h/p

Запитання 7

Е. Резерфорд розрахував розмір атома ... і атомного ядра ....


варіанти відповідей

 10-10см, 10-15м,

10-10м, 10-15м,

 10-10м, 10-15см,

 10-10мм, 10-15мм,

Запитання 8

Яке з перелічених явищ не дає утворення веселки

варіанти відповідей

Дисперсія

Поляризація

Інтерференція

Дифракція

Запитання 9

Ким була запропонована перша модель атома?

варіанти відповідей

Ернест Резерфорд

Джосеф Джон Томсон

Нільс Бор

Запитання 10

В основі теорії Бора лежить гіпотеза Планка про те що,

варіанти відповідей

світло тільки поглинається

світло тільки випромінюється

світло випромінюється та поглинається порціями - квантами.

Запитання 11

Енергія кванта світла обчислюють за формулою

варіанти відповідей

Е=h ν

E=mgh

E=mv2

Eмкп

Запитання 12

Стала Планка дорівнює

варіанти відповідей

6,625 * 10-34 Дж с

6,625 * 10 Дж с

8 * 10-6 м/с

1.6 * 10-19 Дж

Запитання 13

Перший постулат Бора

варіанти відповідей

Електрон в атомі може перебувати в особливих квантових станах, кожному з яких відповідає певна енергія. У стаціонарному стані електрон рухається по орбіті радіусом r і енергію не випромінює.

У стаціонарному стані електрон рухається по орбіті радіусом r і енергію не випромінює.

Електрон в атомі може перебувати в особливих квантових станах, кожному з яких відповідає певна енергія.

Запитання 14

Другий постулат Бора

варіанти відповідей

Перехід атома з одного стаціонарного стану в інший супроводжується випромінюванням чи поглинанням фотонів , енергію яких визначають за формулою hv=Ek-Eп

Перехід атома з одного стаціонарного стану в інший супроводжується випромінюванням фотонів

Запитання 15

Радіуси стаціонарних станів задовольняють умові

варіанти відповідей

R=D/2

Запитання 16

Припереходе атома с верхнего уровня на нижний не соседний атом излучает энергию...

варіанти відповідей

Е=hv

E=nhv

E=nh

Нет верного ответа

Запитання 17

Теория Бора...

варіанти відповідей

Не может объяснить спектральные линии сложных атомов

Объсняет только спектральные линии атома водорода

Работает для всех атомов

Работает условно для всех атомов

Запитання 18

Излучения атомом происходит при...

варіанти відповідей

Переходе атома с вернего уровня на нижний

Переходе атома с нижнего уровня на разрешенный верхний

Существовании атома

Распаде атома и только в этом случае

Запитання 19

Стационарные состояния атома могут иметь

варіанти відповідей

только порядковые номера

только целые числа

все числа

только отрицательные номера

Запитання 20

Какова энергия атома водорода в стационарном состоянии.

варіанти відповідей

21,76*10(-19) Дж

21,76*10(-18) Дж

21,76*10(-20) Дж

21,76*10(-17) Дж

Запитання 21

Ультрафиолетовая серия - это серия...

варіанти відповідей

Пашена

Лаймана

Бальмера

Нет ответа

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест