Довжина кола. Площа круга.

Додано: 22 квітня 2020
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 4553 рази
10 запитань
Запитання 1

Знайти довжину кола,радіус якого дорівнює 7 см.

варіанти відповідей

7π см

10π см

3,5π см

14π см

Запитання 2

У скільки разів збільшиться чи зменшиться довжина кола, якщо його радіус збільшити втричі?

варіанти відповідей

зменшиться втричі

збільшиться втричі

збільшиться вдвічі

не зміниться

Запитання 3

Знайти радіус кола, якщо його довжина дорівнює 18π м

варіанти відповідей

4,5 м

2π м

18 м

9 м

Запитання 4

Знайти довжину дуги кола, градусна міра якої дорівнює 90⁰, якщо радіус кола 6 см

варіанти відповідей

πсм

2πсм

3πсм

4πсм

Запитання 5

Знайти площу круга,радіус якого дорівнює 7 см.

варіанти відповідей

7π см2

14π см2

42π см2

49π см2

Запитання 6

Як зміниться площа круга, якщо його радіус зменшити у 6 разів?

варіанти відповідей

Зменшиться в 36 разів

Зменшиться в 12 разів

Зменшиться в 6π разів

Зменшиться в 36π разів

Запитання 7

Знайти радіус круга, площа якого дорівнює 0,25π см2.

варіанти відповідей

0,125 см

½ см

0,5 см

0,5π см

Запитання 8

Знайти площу кільця, розміщеного між двома концентричними колами, радіуси яких дорівнюють 2 см і 3 см.

варіанти відповідей

2π см2

5π см2

5 см2

π см2

Запитання 9

Радіус кола дорівнює 12 см. Знайти довжину більшої дуги кола, обмеженої двома вершинами правильного трикутника, вписаного в це коло.

варіанти відповідей

4π см

8π см

10π см

16π см

18π см

Запитання 10

Знайти площу круга, описаного навколо прямокутного трикутника з катетами 5 см та 12 см.

варіанти відповідей

6, 25π см2

42, 25π см2

36π см2

49π см2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест