ДПА 7 варіант О.В. Костильов

Додано: 1 травня 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 114 разів
33 запитання
Запитання 1

Укажіть рослину у якої формуються соковиті плоди

варіанти відповідей

А Буяк

Б кукурудза

В ліщина

Г ожина

Запитання 2

 Укажіть безхребетну тварину, що має замкнену кровоносну систему?

варіанти відповідей

А дощовий черв’як

Б павук-хрестовик

В ставковик великий

Г сонечко семикрапкове

Запитання 3

Які рецептори є в складі шкіри?

варіанти відповідей

А нюхові

Б смакові

В світлові

Г дотикові

Запитання 4

Укажіть формені елементи крові, що забезпечують транспорт кисню та частково вуглекислого газу.

варіанти відповідей

А лейкоцити

Б Т-лімфоцити

В тромбоцити

Г еритроцити

Запитання 5

Укажіть гідрофобну речовину!

варіанти відповідей

А глюкоза

Б сахароза

В лактоза

Г целюлоза

Запитання 6

Укажіть місце розташування ДНК в еукаріотичній клітині:

варіанти відповідей

А комплекс Гольджі

Б лізосома

В рибррома

Г ядро

Запитання 7

Кожна еукаріотична клітина містить цитоплазму, ядро органели та відокремлення від зовнішнього середовища

варіанти відповідей

А водонепроникною оболонкою

Б напівпроникною мембраною

В включеннями

Г клітинною оболонкою ( стінкою)

Запитання 8

Укажіть процес створення органічних сполук з неорганічних, який супроводжується пере­творенням світлової енергії в енергію хімічних зв’язків.

            

     

варіанти відповідей

А гліколіз   

Б хемосинтез 

В фотоліз

 Г фотосинтез

Запитання 9

Укажіть процес, що забезпечує точність передачі спадкової інформації від материнських клітин дочірнім протягом послідовних клітинних циклів.

варіанти відповідей

А мейоз

Б мітоз

В спорогенез

Г кон’югація

Запитання 10

Укажіть властивість організмів набувати нових ознак у межах одного виду.

варіанти відповідей

А спадковість

Б мінливість

В подразливість

Г саморегуляція

Запитання 11

Укажіть автора першої теорії еволюції живої природи.

варіанти відповідей

А Ч. Дарвін

Б К. Лінней

В Ж.-Б. Ламарк

Г Д. Рей

Запитання 12

Укажіть абіотичний фактор.                                         /

варіанти відповідей

А атмосферний тиск

Б паразитизм

В конкуренція

Г вирубування тропічних лісів

Запитання 13

Частина друга.

Учні сформулювали кілька суджень з приводу подібності грибів до тварин. Укажіть правильне судження.                  

варіанти відповідей

А накопичують крохмаль як резервну речовину

Б здійснюють фотосинтез на світлі

В виділяють сечовину в процесі обміну речовин

Г клітини мають глікокалікс       

Запитання 14

Укажіть комаху, яка живиться тваринною їжею.

варіанти відповідей

А сарана звичайна

Б травневий хрущ

В комар звичайний

Г воша людська

Запитання 15

Проаналізуйте твердження стосовно опорно-рухової системи та вкажіть правильні. І — кістки ростуть у товщину завдяки поділу клітин внутрішнього шару окістя; II — суглоб — це нерухоме з`єднання кісток. 

варіанти відповідей

А лише І

Б лише II

В обидва правильні

Г немає правильних

Запитання 16

Укажіть судину організму людини, до якої надходить кров з лівого шлуночка серця під час систоли.

варіанти відповідей

А легенева вена

Б легенева артерія

В верхня порожниста вена

Г аорта

Запитання 17

Для прокаріотичної клітини характерна наявність

варіанти відповідей

А ядра

Б мітохондрій

В плазматичної мембрани

Г комплексу Гольджі

Запитання 18

Укажіть хімічний елемент, необхідний для вироблення гормону тироксину.

варіанти відповідей

А Купрум

Б Ферум

В Флуор

Г Йод

Запитання 19

Укажіть кінцеві продукти повного окиснення вуглеводів.

варіанти відповідей

А глюкоза і молочна кислота

Б молочна і піровиноградна кислоти

В вуглекислий газ і вода

Г молочна кислота і вода

Запитання 20

Яке спадкове захворювання людини спричинюється геномною мутацією?

                                                                         

варіанти відповідей

А рахіт    

Б грип

В гемофілія

Г хвороба Дауна

Запитання 21

Ген, що обумовлює сірий колір шерсті у кролів, повністю домінує над геном, що обумовлює чорний колір. Який відсоток кролів у F1 при схрещуванні АА х Аа буде сірого кольору ?

варіанти відповідей

А 100 %

Б 50 %    

В 25 %

Г 0 %

Запитання 22

Природрій добір, як рушійна сила еволюції за Ч. Дарвіном проявляється у

варіанти відповідей

А переважаючому виживанні особин , які мають внутрішнє прагнення до прогресу

Б збереженні особин якості яких відповідають потребам людини

В переважаючому виживанні особин більших за розмірами

Г переживаючому виживанні та розмноженні особин , які найбільш краще пристосовані до умов існування

Запитання 23

Третя частина.

Проаналізуйте твердження щодо структури рослинного організму і вкажіть правильні. І — цифрою 1 позначено шар, якиий містить судини; II — цифрою 2 позначено шар, який міститьситоподібні трубки; III — цифрою 3 позначено шар,що захищає клітини стебла від несприятливих умов зовнішнього

середовища.

варіанти відповідей

А лише І, II

Б лише І, III

В лише II, III

Г І, II, III

Запитання 24

Проаналізуйте твердження стосовно тварини, зображеної на рисунку, і виберіть правиль­ні. І — обидві тварини належатьдо ракоподібних; II — водне середовище життя; III — у цієї тварини замкнена кровоносна система.

варіанти відповідей

А лише І, II

Б лише І, III

В лише II, III

Г І, II, III

Запитання 25

Проаналізуйте твердження стосовно зображеної системи організму людини та вкажіть правильні. І — у відділі, позначеному цифрою 1, вдихуване повітря очищується від пилу;

II — цифрами 2 і 3 позначено повітроносні шляхи; III — цифрою 4 позначено орган у якому відбувається газообмін.

варіанти відповідей

А лише І, II

Б лише І, III

В лише II, III

Г І, II, III

Запитання 26

26. Установіть відповідність між організмом (1-4) та функціональною групою ( А-Д ) до якої він належить

варіанти відповідей

1 щука

2 фітопланктон

3 карась

4 дрібні ракоподібні

А продуцент

Б консумент І порядку

В консумент II порядку

Г консумент III порядку

Запитання 27

26. Установіть відповідність між організмом (1-4) та функціональною групою ( А-Д ) до якої він належить

варіанти відповідей

1 щука

2 фітопланктон

3 карась

4 дрібні ракоподібні

А продуцент

Б консумент І порядку

В консумент II порядку

Г консумент III порядку

Запитання 28

26. Установіть відповідність між організмом (1-4) та функціональною групою ( А-Д ) до якої він належить

варіанти відповідей

1 щука

2 фітопланктон

3 карась

4 дрібні ракоподібні

А продуцент

Б консумент І порядку

В консумент II порядку

Г консумент III порядку

Запитання 29

26. Установіть відповідність між організмом (1-4) та функціональною групою ( А-Д ) до якої він належить

варіанти відповідей

1 щука

2 фітопланктон

3 карась

4 дрібні ракоподібні

А продуцент

Б консумент І порядку

В консумент II порядку

Г консумент III порядку

Запитання 30

27. Установіть послідовність перебігу процесів енергетичного обміну в клітині.

варіанти відповідей

А цикл Кребса

Б гліколіз

В усмоктування моносахаридів у кров

Г розщеплення полісахаридів до моносахаридів

1

2

3

4

Запитання 31

27. Установіть послідовність перебігу процесів енергетичного обміну в клітині.

варіанти відповідей

А цикл Кребса

Б гліколіз

В усмоктування моносахаридів у кров

Г розщеплення полісахаридів до моносахаридів

1

2

3

4

Запитання 32

27. Установіть послідовність перебігу процесів енергетичного обміну в клітині.

варіанти відповідей

А цикл Кребса

Б гліколіз

В усмоктування моносахаридів у кров

Г розщеплення полісахаридів до моносахаридів

1

2

3

4

Запитання 33

27. Установіть послідовність перебігу процесів енергетичного обміну в клітині.

варіанти відповідей

А цикл Кребса

Б гліколіз

В усмоктування моносахаридів у кров

Г розщеплення полісахаридів до моносахаридів

1

2

3

4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест