Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

ДПА Варіант 3

Додано: 8 квітня 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 255 разів
24 запитання
Запитання 1

Яке суцвіття характерне для соняшника?

варіанти відповідей

початок

кошик

волоть

зонтик

Запитання 2

Яку із багатоклітинних структур здатні утворювати гриби?

варіанти відповідей

плодове тіло

корінь

стебло

асіння

Запитання 3

Для якої комахи характерний розвиток з неповним перетворенням?

варіанти відповідей

жук

метелик

бабка

блоха

Запитання 4

Яка тварина є виключно рослиноїдною?

варіанти відповідей

окунь

комар

вовк

коала

Запитання 5

Яка структура міститься між кістковими пластинками губчастої речовини плоских кісток?

варіанти відповідей

жовтий кістковий мозок

червоний кістковий мозок

лімфа

спинний мозок

Запитання 6

Як називається м'язовий шар серця?

варіанти відповідей

ендокард

перикард

міокард

епікард

Запитання 7

Яка структура зовні вкриває легені й відіграє важливу роль у дихальних рухах?

варіанти відповідей

плевра

альвеоли

діафрагма

бронхіальне дерево

Запитання 8

Який орган виконує функцію накопичення сечі?

варіанти відповідей

нирки

сечоводи

сечівник

сечовий міхур

Запитання 9

Укажіть функцію т- РНК:

варіанти відповідей

містить інформацію про будову білкової молекули

переносить амінокислоти до місця синтезу білкової молекули

переписує з ДНК інформацію про структуру білкової молекули

переносить і- РНК до місця синтезу білкової молекули

Запитання 10

Які особливості ядерної мембрани?

варіанти відповідей

двомембранна пориста

одномембранна суцільна

одномембранна пориста

двомембранна суцільна

Запитання 11

Де розташований камбій в стеблі дерев`янистої рослини?

варіанти відповідей

над корою

в серцевині

у центральному циліндрі

між корою і деревиною

Запитання 12

Який тип запилення характерний для вишні, кульбаба та айстри?

варіанти відповідей

самозапилення

вітрозапилення

комахозапилення

запилення птахами

Запитання 13

Яка з наведених нижче ознак властива птахам, але не властива плазунам?

варіанти відповідей

наявність клоаки

наявність яйцевих оболонок

внутрішнє запліднення

теплокровність

Запитання 14

Який хромосомний набір жінки?

варіанти відповідей

44 аутосоми +ХХ

22 аутосоми + Х

44 аутосоми +ХУ

22 аутосоми +У

Запитання 15

Якої речовини в нормі не повинно бути у вторинній сечі?

варіанти відповідей

сечовини

білків

сечової кислоти

мінеральних солей

Запитання 16

Який орган першим відчуває нестачу глюкози в крові?

варіанти відповідей

печінка

серце

головний мозок

нирки

Запитання 17

Де синтезуються ферменти лізосом?

варіанти відповідей

на мембранах цистерн комплексу Гольджі

у канальцях комплексу Гольджі

на мембранах зернистої ЕПС

на мембранах незернистої ЕПС

Запитання 18

Який серед наведених генотипів гетерозиготний?

варіанти відповідей

Аа

АА

аа

вв

Запитання 19

Виберіть правильні відповіді:

1- забезпечує нестатеве розмноження

2- є характерним для голонасінних

3- є характерним для покритонасінних

4- належить до генеративних органів рослини

варіанти відповідей

1 і 3

1 і 2

2 і 4

3 і 4

Запитання 20

Проаналізуйте твердження щодо тварини, зображеної на малюнку, та виберіть правильні:

1- належить до хордових тварин

2- є теплокровною твариною

3 - має повітряні мішки

4- має трикамерне серце

варіанти відповідей

1 і 2

1 і 3

1, 2 і 3

2 і 4

Запитання 21

Проаналізуйте твердження щодо структури, зображеної на малюнку, та виберіть правильні:

1 - складається з трьох пар зрослих кісток

2 - складається з двох пар зрослих кісток

3 - належить до частин скелету, у яких найчастіше проявляється статевий диморфізм

4 - складається з плоских кісток

варіанти відповідей

1 і 3

1 і 2

2 і 3

1, 3 і 4

Запитання 22

Визначте послідовність структур, якими рухається кров великим колом кровообігу:

а- сонна артерія

б- аорта

в- верхня порожниста вена

г- лівий шлуночок

варіанти відповідей

г- а- в- б

б- в- г - д

г-б- а- в

г-в- б-а

Запитання 23

Розташуйте у правильному порядку процеси формування сперматозоїдів:

а- поділ клітин шляхом мейозу

б- зменшення розмірів клітини

в- поділ клітин шляхом мітозу

г- збільшення розмірів клітини

варіанти відповідей

а - б- г- в

б- а - в - г

в- г- б а

в- г- а -б

Запитання 24

Установіть відповідність між тканиною та її функцією:

А- епітеліальна 1- рух організму в просторі

Б- м`язова 2-утворення кісток

В- сполучна 3- сприйняття інформації з довкілля

г- нервова 4- фотосинтез

5- виділення слизу

варіанти відповідей

А 5 Б 1 В 2 Г 3

А 5 Б 2 В 1 Г4

А 2 Б 3 В 1 Г 3

А 5 Б 1 В 3 Г 2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест