Екосистема

Додано: 9 квітня 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 26 разів
5 запитань
Запитання 1

Що вивчає екологія?

варіанти відповідей

Взаємозв'язки між живими організмами

Взаємозв'язки між живими організмами і довкіллям

Взаємозв'язки між дикою природою і людиною

Вплив людини на природу

Запитання 2

Елементи навколишнього середовища, які здатні впливати на організм, називають:

варіанти відповідей

екологічними факторами

середовищем життя

біологічними факторами

середовищем виживання

Запитання 3

Біотичні фактори - це:

варіанти відповідей

фактори, відносно байдужі для живих організмів;

живі організми, що вступають у взаємодію з іншими живими організмами;

фактори, обумовлені господарською діяльністю людини;

фізичні, хімічні, топографічні фактори.

Запитання 4

Позитивний приклад антропогенної діяльності:

варіанти відповідей

масова вирубка та посадка лісів;

виведення нових сортів рослин і порід тварин;

суцільне осушення боліт і освоєння території;

забруднення навколишнього середовища відходами виробництва.

Запитання 5

Що таке екологічний оптимум?

варіанти відповідей

Мінімальне значення фактора, при якому можлива життєдіяльність організмів;

Фактор, інтенсивність якого наближається або перевищує межі витривалості;

Максимальне значення фактора, при якому можлива життєдіяльність організмів;

Оптимальне значення факторів середовища, які забезпечують посилений ріст, розвиток і відтворення організмів.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест