Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

ДПА 4 варіант О.В. Костильов

Додано: 10 квітня 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 172 рази
22 запитання
Запитання 1

Укажіть голонасінну рослину

варіанти відповідей

А сосна

Б вишня

В конвалія

Г тюльпан

Запитання 2

Укажіт тварину органами зору якої є фасеткові очі

варіанти відповідей

А короп

Б метелик

В восьминіг

Г вуж

Запитання 3

Укажіть структури людського організму, утворені хрящовою тканиною.

варіанти відповідей

А міжхребетні диски

Б грудина

В голосові звязки

Г нігті

Запитання 4

  Укажіть біологічно активні речовини слини, що здатні впливати на перебіг хімічних реакцій в організмі.

варіанти відповідей

А вітаміни

Б гормони

В фітонциди

Г ферменти

Запитання 5

Згідно з правилом екологічної піраміди з попереднього на наступний рівень переходить частка біомаси, еквівалентна:

       

варіанти відповідей

  А 90%

Б 50%

В 20%

Г 10%

Запитання 6

Укажіть продукт харчування який з давніх часів виготовляють із застосуванням біотехнологій

варіанти відповідей

А ковбаса

Б хліб

В гречка

Г Молоко

Запитання 7

 Селекціонери серед сільськогосподарських рослин створюють нові

         

варіанти відповідей

А штами

Б сорти

В породи

Г гібриди

Запитання 8

 Укажіть речовину, яка є універсальним джерелом енергії для забезпечення реакцій пластичного обміну, що відбуваються усередині клітини.

варіанти відповідей

А ДНК

Б АТФ

В мРНК

Г тРНК

Запитання 9

Укажіть немембранну органелу еукаріотичної клітини.

варіанти відповідей

А лізосома

Б мітохондрія

В рибосома

Г хлоропласт

Запитання 10

 Під час хемосинтезу відповідні організми використовують енергію, що виділяється у процесі

варіанти відповідей

А відновлення органічних сполук

Б окиснення органічних сполук

В відновлення неорганічних сполук

Г окиснення неорганічних сполук

Запитання 11

 Укажіть клітину, що входить до складу скелетних мязів

варіанти відповідей

А яйцеклітина

Б хондроцит

В міоцит

Г остеоцит

Запитання 12

 Збільшення маси м’язів у результаті тренувань є проявом мінливості

варіанти відповідей

А модифікаційної

Б мутаційної

В спадкової

Г комбінативної

Запитання 13

Друга частина.

Двоє учнів під час прогулянки у парку побачили на стовбурі дерева гриб-трутовик. Один учень сказав, що тіло гриба складається з окремих ниток-гіфів, а другий стверджував, що у цього організму відсутні тканини. Хто з них має рацію?

варіанти відповідей

А лише перший

Б лише другий

В обидва мають рацію

Г обидва помиляються

Запитання 14

. На екскурсії троє школярів спостерігали за пінгвінами. Один школяр припустив, що тіло птахів вкрите не пір’ям, а волоссям, а другий додав, що їм притаманне живородіння. Хто з них має рацію?

варіанти відповідей

А лише перший

Б лише другий

В обидва мають рацію

Г обидва помиляються

Запитання 15

Проаналізуйте твердження стосовно видів кровотеч і вкажіть правильні.

І — для артеріальної кровотечі характерна висока швидкість крововиливу;

II — капілярну кровотечу легко зупинити за допомогою засобів, що є в домашній аптечці.

варіанти відповідей

А лише І

Б лише II

В обидва правильні

Г немає правильних

Запитання 16

 Порівнюючи умовні та безумовні рефлекси школярі дійшли висновку що

варіанти відповідей

А обидві є відносно постійними

Б не всі безумовні успадковуються

В умовні рефлекси лежать в основі дії інстинктів

Гбезумовні рефлекси успадковуються і є постійними

Запитання 17

Як називають еволюційний процес розходження ознак споріднених груп організмів унаслідок адаптації до різних умов існування?

        

   

варіанти відповідей

А конвергенція  

Б дивергенція   

  В паралелізм

 Г мутація

Запитання 18

 Масову загибель риби у стоячих водоймах під час спекотного періодуспричиню надмірне розмноження

.

варіанти відповідей

А рибоїдних хижаків

Б бурих водоростей

В ціанобактерій

Г одноклітинних грибів

Запитання 19

 Укажіть послідовність біологічних об`єктів що відображають пережід від нищого рівня організації до вищого

варіанти відповідей

А рослина- тварина

Б клітина- тканина

В прокаріот еукаріоти

Г ДНК-РНК

Запитання 20

У ході ембріонального розвитку хребетні тварини проходять послідовно такі стадії :

варіанти відповідей

А гаструла, бластула, зигота

Б бластула, гаструла, зигота      

В зигота, бластула, гаструла 

Г гаструла, зигота, бластула

Запитання 21

  Укажіть метод дослідження за допомогою якого   оцінюють ефективність дії засобів захисту сільськогосподарських культур.

варіанти відповідей

А описовий                       

Б порівняльний

В історичний

Г експериментальний.

Запитання 22

Під час поділу клітини роз`єдналися дочірні хромосоми. Під час якої фази мітозу це відбувається ?

варіанти відповідей

А профаза

Б метафаза

В анафаза

Г телофаза

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест