Другий закон термодинаміки. Теплові двигуни.

Додано: 15 квітня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 362 рази
10 запитань
Запитання 1

Тепловий двигун це-

варіанти відповідей

пристрій для перетворення кінетичної енергії тіла в механічну.

пристрій для перетворення електричної енергії на механічну та приведення до руху машин і механізмів

пристрій для перетворення внутрішньої енергії тіла в вмеханічну роботу.

телова машина циклічної дії, яка енергію, що поглинається під час згорання палива, перетворює на механічну работу.

Запитання 2

За якою формулою можна визначити зміну внутрішної енергії тіла?

варіанти відповідей

U=1/2 pV

Q=cmT

Q=A+Е

U=Q-A

Запитання 3

Газ не виконує роботу при ...варіанти відповідей

ізотермічному процесі;

ізохорному процесі;

адіабатному процесі;

ізобарному процесі

Запитання 4

Яке з наведенних твержень правильне? Другий закон термодинаміки це - ...

варіанти відповідей

У циклічному тепловому двигуні не можливо всю енергію отриману робочим тілом від нагрівача перевести в механічну роботу.

Можливий періодичний процес , єдиний результат якого є виконання тілом механічної роботи за рахунок збільшення його внутрішної енергії.

Існує такий процес, єдиний результат якого є передача енергії у формі теплоти від менш нагрітого тіла до більш нагрітого.

Тепло довільно передається тільки від менш нагрітого тіла до більш нагрітого.

Запитання 5

Адіабатним називається процес, який відбувається ...


варіанти відповідей

За постійного тиску;

Без зміни температури;

Без виконання роботи

За відсутності теплообміну з навколишнім середовищем;

Запитання 6

За якою формулою знаходять ККД теплової машини?

варіанти відповідей

η=(Q2Q1-Q1Q2)/Q1

η=(Q2×Q1)/Q1

η=(Q1-Q2)/Q1

A'цикл=Q1-Q2

Запитання 7

При якому ізопроцесі не відбувається зміна температури?

варіанти відповідей

 адіабатний.

ізобарний.

ізохорний.

ізотермічний.

Запитання 8

Приклади необоротного процесу

варіанти відповідей

Танення льоду

Коливання маятника

Падіння каменя з гори

Коливання вантажу на пружині

Запитання 9

Вкажіть, якого циклу не існує при роботі чотиритактного двигуна внутрішньогоо згоряння.

варіанти відповідей

Стиск

Охолодження

Робочий хід

Випуск

Впуск

Запитання 10

Які основні елементи будь-якого теплового двигуна?

варіанти відповідей

Нагрівник, холодильник, робоче тіло

Нагрівник, холодильник

Циліндр, поршень, впускний і випускний клапани

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест