Двогранний кут .

Додано: 29 січня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Копія з тесту: Двогранний кут .
9 запитань
Запитання 1

Якщо через довільну точку ребра двогранного кута провести ... перпендикулярно до ребра, то ця ... перетне двогранний кут по його лінійному куту

варіанти відповідей

 площину, пряма

пряму, пряма

 площину, площина

 пряму, площина

Запитання 2

Величиною ... кута називають величину його ... кута

варіанти відповідей

 лінійного, двогранного

 двогранного, лінійного

 двогранного, найбільшого лінійного

Запитання 3

Двогранні кути можуть бути:.

варіанти відповідей

тільки гострими і прямими

 гострими, прямими, тупими і розгорнутими

тільки гострими і тупими

  тільки гострими і розгорнутими

Запитання 4

Кутом між двома площинами, що перетинаються, називають величину того з утворених двогранних кутів, який ...

варіанти відповідей

менший за 1800

  більший за 900

 не більший за 900

 менший за 900

Запитання 5

Кут між двома паралельними площинами дорівнює ..

варіанти відповідей

900

1800

00

600

Запитання 6

Дві площини називають перпендикулярними, якщо кут між ними дорівнює ...

варіанти відповідей

1800

00

900

600

Запитання 7

 Якщо одна з двох ... проходить через ..., перпендикулярну до другої площини, то ці ... перпендикулярні

варіанти відповідей

прямих, пряму, площини

 площин, пряму, площини

 площин, площину, площини

 площин, пряму, прямі

Запитання 8

Площини рівносторонніх трикутників ABC i ADC перпендикулярні. ВМ - медіана Δ АВС, ВМ=5 см. Обчисліть довжину відрізка BD.

варіанти відповідей

10 см

 5 см

 5√2 см

√5 см

Запитання 9

Вибери правильне твердження:

варіанти відповідей

Якщо площини α і β перпендикулярні, то будь-яка пряма, що лежить у площині α, перпендикулярна площині β

Якщо дві площини перпендикулярні до третьої, то ці площини паралельні

Якщо площини α і β перпендикулярні, то площина α перпендкулярна до будь-якої прямої, паралельної площині β

Через точку, яка не лежить на площині, можно провести безліч площин, перпендикулярних даній.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест