Двогранний кут. Лінійний кут двогранного кута. Тригранний кут. Варіант 2.

Додано: 1 серпня 2019
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 6 разів
5 запитань
Запитання 1

Дано куб ABCDA1B1C1D1. Знайти градусну міру кута, гранями якого є півплощина ABCD і півплощина BCD1.

варіанти відповідей

90

60⁰

180⁰

45⁰

30⁰

Запитання 2

Кут ABC—лінійний кут двогранного кута з ребром b.Яке взаємне розміщення прямої і площини ABС?

варіанти відповідей

перетинаються, але не перпендикулярні

паралельні

мимобіжні

перпендикулярні

пряма лежить у площині

Запитання 3

з точки А, що лежить на одній із граней двогранного кута опущено два перпендикуляри: АС на другу грань та АВ на ребро a. Знайдіть градусну міру двогранного кута, якщо АВ=6 см і ВС=3 см.

варіанти відповідей

5

30⁰

90⁰

120⁰

60⁰

Запитання 4

Двогранний кут дорівнює α. На одній з граней взято точку і проведено з неї перпендикуляр до другої грані. Знайти відстань від цієї точки до другої грані, якщо основа перпендикуляра знаходиться на відстані від ребра кута.

варіанти відповідей

dsinα

dcosα

dtgα

dctgα

Запитання 5

У тригранного кута два плоскі кути по 60⁰, а третій плоский кут- прямий. Знайти кут між площиною прямого кута і протилежним ребром.

варіанти відповідей

90⁰

60⁰

30⁰

45⁰

120⁰

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест