Онлайн-тести з геометрії 11 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Формула для обчислення площі поверхні кулі:
Приклад запитання: Сторони трикутника АВС дорівнюють 10 см,17 см, 21 см. Із вершини більшого кута трикутника до його площини проведено перпендикуляр AD, який дорівнює 15 см. Знайдіть відстань від точки D до сторони ВС трикутника АВС.
Приклад запитання: Із точки поза даною площиною проведено до неї перпендикуляр довжиною 6 см. і похилу довжиною 9 см. Знайдіть довжину проекції перпендикуляра на похилу.
Геометрія, 11 клас
Створено 15 лютого
Приклад запитання: Осьовим перерізом конуса є рівносторонній трикутник зі стороною 8см. Чому дорівнює площа бічної поверхні конуса?
Геометрія, 11 клас
Створено 15 лютого
Приклад запитання: Прямокутник зі сторонами 8см і 3см обертається навколо меншої сторони. Знайдіть площу бічної поверхі тіла обертання
Геометрія, 11 клас
Створено 9 лютого
Приклад запитання: За формулою ⋁=Sосн.*h обчислюється об'єм:
Геометрія, 11 клас
Створено 8 лютого
Приклад запитання: Об'єм конуса можна знайти за формулою: ...
Приклад запитання: На рисунку зображено трикутну піраміду SABC. SA ⊥ (ABC), AK - висота основи; SK - висота бічної грані BSC. Об'єм піраміди дорівнює ...
Приклад запитання: Довжина ребра куба 3 см. Об'єм куба дорівнює ...
Приклад запитання: Бічне ребро прямої призми поділено на три рівні частини й через точки поділу проведено площини, паралельні до основи. Якщо об’єм одного з утворених многогранників 6 дм3, то об’єм призми дорівнює…
Геометрія, 11 клас
Створено 3 лютого
Приклад запитання: Що таке площа?
Геометрія, 11 клас
Створено 30 січня
Приклад запитання: Знайдіть об'єм куба, діагональ якого дорівнює 3√3
Геометрія, 11 клас
Створено 29 січня
Приклад запитання: На рисунку зображено розгортку поверхні тіла, складеного з двох квадратів і чотирьох однакових прямокутників, довжина сторін яких - 3 см і 6 см.. Визначте об'єм цього тіла.
Приклад запитання: Ребро одного куба 8 см, а другого - в 2 рази менше. Обчисліть об'єми кубів
Геометрія, 11 клас
Створено 26 січня
Приклад запитання: Ребро куба збільшили у 2 рази. У скільки разів збільшився об'єм куба?
Геометрія, 11 клас
Створено 26 січня
Приклад запитання: Кулею називають геометричне місце точок простору, ....
Геометрія, 11 клас
Створено 23 січня
Приклад запитання: Радіус основи циліндра дорівнює 5 см, а висота циліндра - 10 см. Знайдіть об'єм циліндра
Геометрія, 11 клас
Створено 22 січня
Приклад запитання: Оберіть правильні твердження:
Геометрія, 11 клас
Створено 20 січня
Приклад запитання: Після збору врожаю фермер отримав дві конусоподібних скирди сіна. Причому одна скирда вдвічі вища ніж друга, а основа вдвічі меньша. Яка різниця в об'ємах сіна?
Геометрія, 11 клас
Створено 19 січня
Приклад запитання: Об'єм циліндра можна знайти за формулою: ...
Геометрія, 11 клас
Створено 17 січня
Приклад запитання: Знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда з вимірами 3 см, 4 см, 6 см.
Геометрія, 11 клас
Створено 16 січня
Приклад запитання: В основі прямої призми лежить рівнобедрений трикутник із бічною стороною 10 см і медіаною, проведеною до основи, 8 см. Знайдіть об'єм призми, якщо діагональ найбільшої грані дорівнює 13 см.
Геометрія, 11 клас
Створено 15 січня
Приклад запитання: Переріз кулі площиною є…
Геометрія, 11 клас
Створено 14 січня
Приклад запитання: Знайти об'єм циліндра, висота якого дорівнює 3 см,а діаметр основи – 6 см.
Геометрія, 11 клас
Створено 11 січня
Приклад запитання: Які з геометричних фігур мають дві основи
Геометрія, 11 клас
Створено 4 січня
Приклад запитання: Площа конуса
Геометрія, 11 клас
Створено 3 січня
Приклад запитання: Яку форму має основа правильної чотирикутної призми:
Геометрія, 11 клас
Створено 18 грудня 2019
Приклад запитання: При обертанні якої фігури одержується куля ?
Геометрія, 11 клас
Створено 17 грудня 2019
Приклад запитання: Скільки граней має п′ятикутна призма?
Геометрія, 11 клас
Створено 16 грудня 2019
Приклад запитання: сфера це