8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Онлайн-тести з геометрії 11 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Кожне ребро куба зменшили в 2 рази. В скільки разів зменшився його об’єм?
Приклад запитання: У циліндрі радіус основи і висота відповідно дорівнюють 2 см і 3 см. Чому дорівнює діагональ осьового перерізу?
Геометрія, 11 клас
Створено 21 червня
Приклад запитання: У циліндрі радіус основи і висота відповідно дорівнюють 2 см і 3 см. Чому дорівнює діагональ осьового перерізу?
Геометрія, 11 клас
Створено 16 червня
Приклад запитання: У рівнобедреному трикутнику ABC відрізок BD — медіана, проведена до основи. Знайдіть периметр трикутника BDC, якщо РΔАВС = 18 см, BD = 5 см.
Приклад запитання: 1. Знайдіть відстань від точки А(3;-4; 0) до початку координат.
Геометрія, 11 клас
Створено 14 червня
Приклад запитання: Прямокутник зі сторонами 3 см і 4 см обертається на­вколо меншої сторони. Знайдіть довжину твірної утво­реного циліндра. 
Приклад запитання: Якщо R і Н — радіус і висота циліндра, то площа бічної поверхні циліндра дорівнює:
Приклад запитання: У просторі задано пряму b і точку A, що не належить цій прямій. Скільки всього існує різних площин, які проходять через точку A і не мають спільних точок з прямою b?
Приклад запитання: Лг -11
Приклад запитання: Знайдіть об′єм прямокутного паралелепіпеда, лінійні виміри якого дорівнюють 3 см, 4 см і 6 см
Приклад запитання: Площа основи прямої призми дорівнює 8 см2, а площа бічної поверхні - 14 см2. Знайдіть площу повної поверхні призми.
Приклад запитання: Сторона куба дорівнює 10см. Знайти площу поверхні куба.
Геометрія, 11 клас
Копія з тесту: Об'єм конуса і кулі
Приклад запитання: Радіус основи конуса дорівнює 8 см., а його твірна - 17 см.. Знайти об′єм конуса.
Геометрія, 11 клас
Копія з тесту: Об'єм конуса
Приклад запитання: Знайти об'єм конуса, у якого площа основи дорівнює 2 см2, а висота становить 6 см.
Геометрія, 11 клас
Копія з тесту: Об'єм циліндра
Приклад запитання: Обчисліть об'єм циліндра, радіус основи якого дорівнює 9 см, а твірна – 4 см.
Приклад запитання: У призми що має 6 вершин в основі лежить
Геометрія, 11 клас
Створено 10 червня
Приклад запитання: Апофема правильної чотирикутної піраміди дорівнює 10 см, її висота – 8 см. Знайдіть довжину сторони основи піраміди.
Приклад запитання: Скільки граней у 8-кутній призмі?
Геометрія, 11 клас
Створено 6 червня
Приклад запитання: У чотирикутній призмі площа основи дорівнює 3 см2, а площа кожної з бічних граней – 5 см2. Знайдіть площу повної поверхні призми. 
Приклад запитання: Об’єм циліндра дорівнює 2π см3. Чому дорівнює висота циліндра, якщойого діагональним перерізом є квадрат?
Геометрія, 11 клас
Створено 4 червня
Приклад запитання: Внутрішні кути трикутника відносяться як 2:3:4. Знайдіть відношення зовнішніх кутів цього трикутника.
Приклад запитання: Кожне ребро куба зменшили в 2 рази. В скільки разів зменшився його об’єм?
Приклад запитання: Площа основи прямої призми дорівнює 8 см2, а площа бічної поверхні - 14 см2. Знайдіть площу повної поверхні призми.
Приклад запитання: Периметр основи правильної чотирикутної призми дорівнює 40см, діагональ призми нахилена до площини основи під кутом 60°. Визначте площу діагонального перерізу призми.
Геометрія, 11 клас
Створено 1 червня
Приклад запитання: Укажіть точку, яка лежить на осі ординат:
Приклад запитання: Знайдіть об′єм прямокутного паралелепіпеда, лінійні виміри якого дорівнюють 3 см, 4 см і 6 см
Геометрія, 11 клас
Створено 31 травня
Приклад запитання: Навколо якого катета потрібно обертати прямокутний трикутник, щоб площа повної поверхні конуса була найменшою
Геометрія, 11 клас
Створено 31 травня
Приклад запитання: Обчисліть скалярний добуток векторів (-2;4;0) і (3;-2;7)
Приклад запитання: Обчисліть площу бічної поверхні циліндра, якщо його висота дорівнює 4 см, а радіус основи – 5 см.
Геометрія, 11 клас
Створено 30 травня
Приклад запитання: Через три точки, які лежать на одній прямій, можна провести...