Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Онлайн-тести з геометрії 11 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Якщо чотирикутна піраміда правильна, то її основою є...
Приклад запитання: Знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда з вимірами 3 см, 8 см, 7 см.
Геометрія, 11 клас
Створено 25 травня
Приклад запитання: Скільки граней має шестикутна призма?
Приклад запитання: Якщо сторона квадрата 11 см, то його ...
Приклад запитання: Якщо сторона квадрата 11 см, то його ...
Приклад запитання: Якщо чотирикутна піраміда правильна, то її основою є...
Приклад запитання: Якщо чотирикутна піраміда правильна, то її основою є...
Приклад запитання: Скільки граней у 16-кутній призмі?
Геометрія, 11 клас
Копія з тесту: Планіметрія. ЗНО
Приклад запитання: Прямокутним є трикутник, сторони якого дорівнюють:
Приклад запитання: Призма має 20 граней. Який многокутник лежить в її основі?
Геометрія, 11 клас
Створено 19 травня
Приклад запитання: Твірна конуса дорівнює 13см, а висота 12см.Знайдіть об'єм конуса
Приклад запитання: Оберіть формулу відшукання площі сфери.
Приклад запитання: Знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда з вимірами 3 см, 8 см, 7 см.
Геометрія, 11 клас
Створено 19 травня
Приклад запитання: Сума градусник мір двох кутів паралельна в дорівнює 150. Знайти градусну міру більшого кута паралелограма.
Приклад запитання: Периметр основи правильної трикутної призми дорівнює 12 см. Визначте площу бічної поверхні цієї призми, якщо її висота дорівнює 6 см.
Приклад запитання: Знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда з вимірами 3 см, 8 см, 7 см.
Приклад запитання: Знайдіть площу квадрата, діагональ якого дорівнює 10 см.
Приклад запитання: Знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда з вимірами 3 см, 8 см, 7 см.
Геометрія, 11 клас
Створено 18 травня
Приклад запитання: Стереометрія – розділ геометрії, у якому вивчаються:
Геометрія, 11 клас
Створено 18 травня
Приклад запитання: В основі прямої призми лежить паралелограм, сторони якого дорівнюють 6 і 8 см, а кут між ними 150°. Знайдіть площу основи призми.
Приклад запитання: Якщо чотирикутна піраміда правильна, то її основою є...
Приклад запитання: Обчисліть площу бічної поверхні конуса, діаметр основи якого дорівнює 6 см, твірна – 4 см.
Геометрія, 11 клас
Копія з тесту: Геометрія ЗНО
Приклад запитання: Ребро куба змінили втричі. Як змінився об'єм куба?
Геометрія, 11 клас
Створено 18 травня
Приклад запитання: Дано 4 точки, жодні три з яких не лежать на одній прямій. Через кожні дві точки проведено пряму. Скільки прямих проведено?
Приклад запитання: Скільки граней у 8-кутній призмі?
Геометрія, 11 клас
Копія з тесту: Піраміда
Приклад запитання: Знайдіть площу бічної поверхні правильної чотирикутної піраміди, апофема якої дорівнює 5 см, а ребро основи − 4 см.
Приклад запитання: Кола з центрами O1 та O2 дотикаються зовні (див. рисунок). Радіус більшого кола в 2 рази перевищує радіус меншого кола. Обчисліть довжину відрізка O1O2, якщо площа меншого круга дорівнює 25π. Уважайте, що кола лежать в одній площині.
Приклад запитання: Обчисліть площу бічної поверхні конуса, діаметр основи якого дорівнює 6 см, твірна – 4 см.