Онлайн тести з геометрії 11 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Геометрія, 11 клас
Створено 16 листопада
Приклад запитання:  Перерізом кулі є: 
Геометрія, 11 клас
Створено 15 листопада
Приклад запитання: Призма має 10 граней. Обчисліть суму внутрішніх кутів багатокутника основи.
Геометрія, 11 клас
Створено 11 листопада
Приклад запитання: Скільки ребер у трикутної піраміди?
Геометрія, 11 клас
Створено 9 листопада
Приклад запитання: Якщо в основі піраміди лежить прямокутний трикутник і всі бічні ребра нахилені під однаковим кутом до площини основи, то ортогональна проекція вершини на площину основи є
Геометрія, 11 клас
Створено 7 листопада
Приклад запитання:  Прямокутний трикутник із гіпотенузою 10 см і катетом 8 см обертається навколо меншого катета. Чому дорівнює висота утвореного конуса?
Геометрія, 11 клас
Створено 6 листопада
Приклад запитання: Циліндр є...
Геометрія, 11 клас
Створено 6 листопада
Приклад запитання: Бічне ребро піраміди перпендикулярне до однієї із граней. Чи можна прийняти це ребро за висоту піраміди? 
Геометрія, 11 клас
Створено 1 листопада
Приклад запитання: Знайдіть площу бічної поверхні правильної чотирикутної піраміди, якщо сторона основи дорівнює 3 см, а апофема – 5 см.
Геометрія, 11 клас
Створено 30 жовтня
Приклад запитання: Дано куб ABCDA1B1C1D1. Виберіть правильне твердження.
Геометрія, 11 клас
Створено 29 жовтня
Приклад запитання: Скільки граней має восьмикутна призма?
Геометрія, 11 клас
Створено 27 жовтня
Приклад запитання: Тіло, утворене обертанням прямокутного трикутника навколо його катета. 
Геометрія, 11 клас
Створено 23 жовтня
Приклад запитання: Якщо периметр основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 4 см, а апофема 1 см, тоді бічна поверхня піраміди дорівнює:
Геометрія, 11 клас
Створено 23 жовтня
Приклад запитання: Якщо кожне ребро правильної шестикутної призми дорівнює а, тоді площа її бічної поверхні дорівнює:
Приклад запитання: Площа основи піраміди дорівнює 4 см2, а площа бічної поверхні - 9 см2. Знайдіть площу повної поверхні піраміди.
Геометрія, 11 клас
Створено 21 жовтня
Приклад запитання: Виберіть правильне закінчення твердження: "Прикладами тіл обертання є ...
Геометрія, 11 клас
Створено 20 жовтня
Приклад запитання: Як називається тіло утворене обертанням прямокутника навколо його сторони?
Геометрія, 11 клас
Створено 20 жовтня
Приклад запитання: Визначте кількість граней восьмикутної піраміди.
Геометрія, 11 клас
Створено 16 жовтня
Приклад запитання: Знайдіть висоту правильної шестикутної призми, якщо сторона її основи дорівнює а, а більша з діагоналей призми - b
Геометрія, 11 клас
Створено 15 жовтня
Приклад запитання: Знайдіть висоту правильної шестикутної призми, якщо сторона її осногви дорівнює а, а менша з діагоналей призми - b
Приклад запитання: Площа основи прямої призми дорівнює 8 см2, а площа бічної поверхні - 14 см2. Знайдіть площу повної поверхні призми.
Геометрія, 11 клас
Створено 14 жовтня
Приклад запитання: На рисунку зображено розгортку многогранника. Визначте кількість його вершин.
Геометрія, 11 клас
Створено 14 жовтня
Геометрія, 11 клас
Створено 11 жовтня
Приклад запитання: 1) Якщо кожне ребро правильної шестикутної призми дорівнює а, то площа її бічної поверхні дорівнює:
Геометрія, 11 клас
Створено 10 жовтня
Приклад запитання: Знайдіть ребро куба, якщо площа його діагональгого перерізу дорівнює 16√2 см2 .
Геометрія, 11 клас
Створено 9 жовтня
Приклад запитання: Тіло, поверхня якого складається зі скінченної кількості плоских многокутників, називається ...
Геометрія, 11 клас
Створено 7 жовтня
Приклад запитання: Основа прямої трикутної призми - прямокутний трикутник з катетами 3 см і 4 см. Висота 10 см. Чому дорівнює площа повної поверхні призми?
Геометрія, 11 клас
Створено 25 вересня
Приклад запитання: Дано прямокутний паралелепіпед(див.мал.).В1Д=20, АВ = 6. φ=60°. Знайти АА1.
Геометрія, 11 клас
Створено 25 вересня
Приклад запитання: 1. Площа поверхні куба дорівнює 24. Знайти його об'єм.
Приклад запитання: Знайти координати середини відрізка МК, якщо М(20;-18;6), К(-12;-2;4)
Геометрія, 11 клас
Створено 18 вересня
Приклад запитання: На якому з рисунків зображено многогранник?