15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

Онлайн-тести з геометрії 11 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Геометрія, 11 клас
Створено 14 квітня
Приклад запитання: Які з прямих, зображених на малюнку, є паралельними?
Геометрія, 11 клас
Створено 14 квітня
Приклад запитання: Як розміщенні два кола, якщо їхні радіуси дорівнюють 5 см і 6 см, а відстань між центрами становить 11 см
Геометрія, 11 клас
Створено 14 квітня
Приклад запитання: Знайдіть скалярний добуток векторів m̅(4; -3) n̅(-3; 2)
Геометрія, 11 клас
Створено 14 квітня
Приклад запитання: Знайдіть скалярний добуток векторів m̅(4; -3) n̅(-3; 2)
Приклад запитання: Оберіть всі формули відшукання Sб, Sп циліндра
Приклад запитання: Знайдіть об′єм прямокутного паралелепіпеда, лінійні виміри якого дорівнюють 3 см, 4 см і 6 см
Геометрія, 11 клас
Створено 13 квітня
Приклад запитання: За малюнком укажіть координати точки Р.
Приклад запитання: Відрізок СD не перетинає площину β, М - його середина. Точка С знаходиться на відстані 10 см від площини β, а точка М - на відстані 6 см від площини β. На якій відстані від площини β знаходиться точка D?
Приклад запитання: Обчисліть площу бічної поверхні конуса, радіус основи і твірна якого відповідно дорівнюють 8 см і 12 см.
Геометрія, 11 клас
Створено 12 квітня
Приклад запитання: У паралелограмі АВСD діагоналі перетинаються в точці О, причому АО = 5 см. Знайдіть АС.
Приклад запитання: Радіус основи конуса дорівнює 3 см. Об'єм конуса - 9π см3 . Знайдіть твірну конуса.
Приклад запитання: Один із гострих кутів прямокутного трикутника в 9 разів менший за другий. Знайти гострі кути 
Геометрія, 11 клас
Створено 11 квітня
Приклад запитання: У правильній чотирикутній призмі сторона основи до­рівнює 2 см, а бічне ребро – 5 см. Знайдіть площу бічної поверхні призми. 
Приклад запитання: Знайти діагональ куба з ребром 4 см.
Приклад запитання: Знайдіть відношення об’ємів двох куль, радіуси яких дорівнюють 2 см і 4 см.
Геометрія, 11 клас
Створено 10 квітня
Приклад запитання: АВ = 10. Катет ВС прямокутного трикутника АВС, зображеного на рисунку, дорівнює:
Приклад запитання: Яка з точок належить осі 0z?Яка з точок належить координатній площині x0z?А (6; -2: 3) С (1; 0; 4) В (0; 5; 0) D (0; 0; -2)
Геометрія, 11 клас
Створено 9 квітня
Приклад запитання: Сторона основи правильної трикутної піраміди - 6 см, а бічне ребро дорівнює 5 см. Знайти бічну поверхню піраміди
Геометрія, 11 клас
Створено 9 квітня
Приклад запитання: Знайти координати вектора АВ, якщо А(-1;2;-3), В(3;-5;-4)
Приклад запитання: Знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда з вимірами 3 см, 8 см, 7 см.
Приклад запитання: 1. Знайдіть відстань від точки А(3;-4; 0) до початку координат.
Геометрія, 11 клас
Копія з тесту: Чотирикутники
Приклад запитання: Прямокутник – це:
Геометрія, 11 клас
Створено 8 квітня
Приклад запитання: 4. Скільки діагоналей має десятикутник?
Геометрія, 11 клас
Створено 8 квітня
Приклад запитання: В трапеції паралельними будуть ...
Геометрія, 11 клас
Створено 8 квітня
Приклад запитання: Якщо сторона квадрата 11 см, то його ...
Геометрія, 11 клас
Створено 8 квітня
Приклад запитання: Суміжні сторони паралелограма дорівнюють 7 см і 9 см. Обчисліть периметр цього паралелограма
Геометрія, 11 клас
Створено 8 квітня
Приклад запитання: Суміжні сторони паралелограма дорівнюють 7 см і 9 см. Обчисліть периметр цього паралелограма
Приклад запитання: Кулю з радіусом 5, вписано в циліндр. Знайдіть площу повної поверхні циліндра.
Приклад запитання: Дано вектор а̅ (7; 2; -4). Знайдіть координати вектора -3а̅