Онлайн-тести з геометрії 11 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Призма має 20 граней. Який многокутник лежить в її основі?
Приклад запитання: Правильну чотирикутну призму вписано в циліндр, радіус основи якого дорівнює 4 см, а твірна - 3 см. Знайдіть площу бічної поверхні призми.
Приклад запитання: Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 10 см.Знайдіть площу осьового перерізу,якщо радіус циліндра дорівнює 3 см.
Приклад запитання: Яка з наведених точок лежить на осі абсцис?
Геометрія, 11 клас
Створено 21 квітня
Приклад запитання: На сторонах AB та BC трикутника ABC вибрано точки M та N відповідно так, щоAM = MB, CN = NB. Які з наведених тверджень є правильними?I.       AC | | MN.II.    Відрізок MN є середньою лінією трикутника ABC.III.  Площа трикутника MBN та чотирикутника AMNC рівні.
Приклад запитання: Дано точки А(5;-6;7) і В(8;-2;7). Знайти модуль вектора АВ
Приклад запитання: 1. Яка фігура утворюється в перерізі, якщо циліндр перетнути площиною, яка паралельна основі?
Приклад запитання: Скільки граней має п'ятикутна призма?
Геометрія, 11 клас
Копія з тесту: піраміда
Приклад запитання: Апофема - це ...
Геометрія, 11 клас
Копія з тесту: Многогранники
Приклад запитання: Визначте скільки у цього многогранника ребер
Приклад запитання: Дано точки А(5;-6;7) і В(8;-2;7). Знайти модуль вектора АВ
Приклад запитання: Площа бічної поверхні правильної восьмикутної піраміди дорівнює 88 см2. Знайдіть площу однієї бічної грані цієї піраміди.
Приклад запитання: Якщо сторона квадрата 11 см, то його ...
Приклад запитання: На рисунку 1 в класрум зображено куб ABCDA1B1C1D1 . Укажи пряму , що утворює з CD1 пару мимобіжних прямих.
Приклад запитання: Осьовим перерізом конуса є...
Приклад запитання: Дано точки А(5;-6;7) і В(8;-2;7). Знайти модуль вектора АВ
Приклад запитання: Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 17 см, а радіус основи циліндра дорівнює 4 см. Знайдіть висоту циліндра.
Приклад запитання: Скільки граней у 8-кутній призмі?
Приклад запитання: Осьовий переріз циліндра – квадрат. Обчисліть площу бічної поверхні циліндра, якщо діаметр основи дорівнює 4 см.
Приклад запитання:  Задано вектори a → ( -1; 7; 2 )  та   b → (3; 2; -5). Обчисліть їх скалярний добуток.
Приклад запитання: Чи правильно вказане означення доповняльних променів?Промені, які мають спільний початок і доповнюють один одного до прямої називають доповняльними.
Геометрія, 11 клас
Створено 14 квітня
Приклад запитання: Точка М не належить площині альфа. Скільки існує прямих які проходять через точку М і паралельні площині альфа?
Приклад запитання: Знайдіть гіпотенузу прямокутного трикутника, катети якого дорівнюють 8 см і 6 см.
Приклад запитання: Якщо  радіус  кулі  дорівнює 15 см, а точка А знаходиться від центра кулі на відстані 20 см, то точка А лежить...
Приклад запитання: Чи правильно вказане означення доповняльних променів?Промені, які мають спільний початок і доповнюють один одного до прямої називають доповняльними.
Геометрія, 11 клас
Копія з тесту: Чотирикутники
Приклад запитання: Сума трьох кутів паралелограма дорівнює 2800 . Визначте градусну міру більшого кута цього паралелограма
Приклад запитання: Знайдіть площу прямокутника зі сторонами 4см і 12см
Приклад запитання: Які з наведених тверджень є правильними?I.   Навколо будь-якого прямокутника можна описати коло.II.  Діагоналі будь-якого прямокутника взаємно перпендикулярні.III. У будь-якому прямокутнику діагоналі рівні.
Геометрія, 11 клас
Створено 10 квітня
Приклад запитання: Дано куб АВСДА1В1С1Д1. Укажіть площину, паралельну прямій С1Д1.