Селекція організмів

Додано: 24 квітня 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 2259 разів
15 запитань
Запитання 1

. Головне завдання селекції:

варіанти відповідей

вивчення будови і життєдіяльності культурних рослин та домашніх тварин;

дослідження закономірностей успадкування ознак;

вивчення взаємозв'язку організмів та середовища їх життя;

виведення нових сортів рослин і порід тварин.

Запитання 2

. В основі селекції знаходиться:

варіанти відповідей

рушійний природний добір;

штучний добір;

стабілізуючий природний добір;

боротьба за існування.

Запитання 3

Який учений виявив центри походження рослин:

варіанти відповідей

Ч. Дарвін 

М. І. Вавилов 

В. І. Вернадський 

Е. Леруа 

Запитання 4

«Еволюцією, спрямованою волею людини», за словами М. Вавилова, можна назвати:

варіанти відповідей

отримання модифікаційних змін;

виведення нових порід та сортів;

природний відбір;

спрямовані зміни навколишнього середовища.

Запитання 5

На ранніх етапах одомашнення рослин і тварин використовувався:

варіанти відповідей

штучний добір;

метод ментора;

несвідомий добір;

міжпородне схрещування.

Запитання 6

Індивідуальний добір: 

варіанти відповідей

відбір одиночних особин з потрібними ознаками з урахуванням ознак батьків і складанням родоводів; 

штучне схрещування особин з різними ознаками;

виведення гомозиготних особин з однаковим генотипом за великою кількістю генів;

відбір багатьох особин з потрібними ознаками без урахування ознак батьків.

Запитання 7

Групу найбільш схожих за будовою та життєдіятельністю тварин, створених для сільськогосподарських цілей людиною, називають:

варіанти відповідей

сортом; 

видом;

породою;

родом.

Запитання 8

Явище переваги першого покоління гібридів за рядом ознак властивостей над обома батьківськими формами:

варіанти відповідей

мутагенез;

поліплоїдія; 

гетерозис;

гібридизація. 

Запитання 9

Які методи селекції використовуються в селекції рослин: 

варіанти відповідей

відбір по екстер'єру; 

масовий відбір;

отримання поліплоїдів;

штучний мутагенез;

випробування батьків за потомством.

Запитання 10

Історична батьківщина культурних рослин, де були сформовані їх генотип та фенотип - це:

варіанти відповідей

центр проживання; 

центр походження; 

центр виживання 

центр появи. 

Запитання 11

Який вид гібридизації НЕ існує:

варіанти відповідей

внутрішньовидова; 

віддалена; 

міжвидова; 

методична.

Запитання 12

Яким шляхом здіснюється в селекції рослин виведення нових сортів:

варіанти відповідей

вирощуванням рослин на удобрених ґрунтах;

вегетативним розмноженням з допомогою відводків;

схрещуванням рослин різних сортів і наступним відбором потомства з цінними ознаками;

вирощуванням рослин на бідних ґрунтах.

Запитання 13

Штучний відбір сприяє появі:

варіанти відповідей

багатоманітності сортів рослин та порід тварин;

різноманітності видів рослин;

різноманітності порід тварин;

багатоманітності популяцій рослин та тварин.

Запитання 14

При штучному відборі формуються ознаки, корисні:

варіанти відповідей

людині;

виду;

біогеоценозу;

породі.

Запитання 15

 Метод отримання нових сортів рослин шляхом впливу на організм ультрафіолетовими або рентгенівськими променями називають:

варіанти відповідей

гетерозисом;

поліплоїдією;

мутагенезом;

гібридизацією.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест