Біосфера та її цілісність

Додано: 23 квітня 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 682 рази
15 запитань
Запитання 1

Цілісне вчення про біосферу створив: 

варіанти відповідей

Ж. Б. Ламарк;

Е. Зюсс;

В.І.Вернадський;

Б. Коммонер;

Р.Ліндеман;

О.Мітчерліх;

Ю.Лібіх.

Запитання 2

Основні екологічні закономірності:

варіанти відповідей

З одного трофічного рівня екологічної піраміди переходить на інший її рівень в середньому не більш ніж 10 % енергії;

З одного трофічного рівня екологічної піраміди переходить на інший її рівень в середньому не більш ніж 50 % енергії;

У природі один екологічний чинник не може впливати на інший;

У природі один екологічний чинник може впливати на інший, тому успіх виду в довкіллі залежить від взаємодії чинників;

Найбільшу лімітувальну дію на організм, популяцію або угруповання справляють ті життєво важливі чинники зовнішнього середовища, кількість (концентрація) яких близька до оптимального рівня;

Найбільшу лімітувальну дію на організм, популяцію або угруповання справляють ті життєво важливі чинники зовнішнього середовища, кількість (концентрація) яких близька до мінімального критичного рівня;

Міграція хімічних елементів на земній поверхні й у біосфері в цілому здійснюється без участі живої речовини , або відбувається в середовищі, геохімічні властивості якого зумовлені живою речовиною;

Міграція хімічних елементів на земній поверхні й у біосфері в цілому здійснюється або за безпосередньої участі живої речовини (біогенна міграція), або відбувається в середовищі, геохімічні властивості якого зумовлені живою речовиною.

Запитання 3

 Структурними елементами біосфери є наступні типи речовини:

варіанти відповідей

  жива речовина;

біогенна речовина;

косна речовина;

біокосна речовина;

радіоактивна речовина;

аерокосмічна речовина;

космічна речовина;

розсіяні атоми.

Запитання 4

Елементарними одиницями біосфери є:

варіанти відповідей

сукупність видів живих організмів;

природні умови, що оточують організми;

екосистеми;

геологічні оболонки Землі;

окремі живі організми.

Запитання 5

Функції живої речовини біосфери:

варіанти відповідей

газова;

колекторна;

компенсаційна;

окисно-відновна

біохімічна 

концентраційна;

біофізична;

загальногеографічна.

Запитання 6

Основними законами екології є:

варіанти відповідей

природа «знає» краще;

життя завжди знайде вихід;

усе пов’язано з усім;

усе має кудись подітися;

людина - частина природи. а не її господар;

не слід чекати милості від природи, а самим її активно перетворювати;

антропічний чинник - основний рушій змін в біосфері;

ніщо не дається задарма.

Запитання 7

Екологічні проблеми – це:

варіанти відповідей

швидкі й небезпечні зміни природних умов, за яких стан довкілля стрибкоподібно змінюється в несприятливий бік;

глибоке порушення природної екологічної рівноваги та напружений стан взаємин між людиною і природою.

такі зміни стану довкілля, які можуть погіршити (прямо або опосередковано) природні умови;

Запитання 8

Екологічні катастрофи - це:

варіанти відповідей

глибоке порушення природної екологічної рівноваги та напружений стан взаємин між людиною і природою;

швидкі й небезпечні зміни природних умов, за яких стан довкілля стрибкоподібно змінюється в несприятливий бік;

повільні незворотні зміни стану довкілля;

 Чорнобильська аварія в Україні. 

Запитання 9

Екологічна криза - це:

варіанти відповідей

швидкі й небезпечні зміни природних умов, за яких стан довкілля стрибкоподібно змінюється в несприятливий бік;

зміни стану довкілля, які можуть погіршити (прямо або опосередковано) природні умови;

нерозуміння людиною принципів функціонування біосфери;

глибоке порушення природної екологічної рівноваги та напружений стан взаємин між людиною і природою. 

Запитання 10

Найважливіші глобальні проблеми людства - це:

варіанти відповідей

потепління клімату;

глобальне похолодання;

кислотні дощі;

руйнування озонового шару;

опустелення територій;

енергетична криза;

забруднення середовища;

зменшення біорізноманіття.

Запитання 11

 Червона книга - це: 

варіанти відповідей

перелік видів організмів і угруповань, які потребують охорони

основний документ держави про охорону природи;

перелік видів рослин, які потребують охорони

перелік видів організмів, які потребують охорони

перелік видів тварин, які потребують охорони

перелік рідкісних й зникаючих угруповань рослин.

Запитання 12

Зелена книга - це:

варіанти відповідей

перелік видів організмів, які потребують охорони;

перелік рідкісних й зникаючих угруповань суходолу;

перелік рідкісних й зникаючих водних угруповань ;

перелік рідкісних й зникаючих угруповань країни.

Запитання 13

Біосферні заповідники України:

варіанти відповідей

«Асканія-Нова»

Український лісостеповий

Поліський

Дунайський

Карпатський

Нижньодніпровський

Чорноморський

Чорнобильський

Запитання 14

Екологічна мережа - це:

варіанти відповідей

усі заповідні території світу;

усі заповідні території держави;

створення єдиної території з ділянками заповідної та малозміненої природи;

безперервний процес екологічної просвіти, що охоплює всі вікові, соціальні та професійні групи населення. 

Запитання 15

Яка роль заповідних територій у збереженні біологічного різноманіття:

варіанти відповідей

Заборона знищення рідкісних рослин і тварин;

збереження генофонду рослинного і тваринного світу;

забезпечення загальної екологічної рівноваги та відновлення біологічного колообігу речовин у природному середовищі;

проведення наукових досліджень, здійснення екологічного моніторингу, прогнозування змін довкілля та розробка наукових рекомендацій щодо охорони біосфери;

створення нових видів організмів;

збереження типових й унікальних природних комплексів, біорізноманіття ландшафтів та «неживої природи».

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест