Мінливість

Додано: 22 квітня 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 1270 разів
20 запитань
Запитання 1

Укажіть форми мінливості:

варіанти відповідей

неспадкова і фенотипова

спадкова і генотипова

фенотипова і генотипова

Запитання 2

Мінливість, при якій фенотип змінюється під впливом певних умов ісування організмів:

варіанти відповідей

мутаційна

комбінаційна

модифікаційна

Запитання 3

Укажіть причину виникнення модифікаційної мінливості:

варіанти відповідей

зміна діяльності генів у різних умовах середовища

перерозподіл генетичного матеріалу- рекомбінації

зміни генотипу на рівні генів, хромосом та кількості хромосом

Запитання 4

Укажіть причину комбінаційної мінливості:

варіанти відповідей

рекомбінації

зміни генотипу на рівні генів, хромосом , кількості хромосом

зміна діяльності генів у різних умовах середовища

Запитання 5

Укажіть причину мутаційної мінливості:

варіанти відповідей

рекомбінації

зміни діяльності генів у різних умовах середовища

зміни генотипу на рівні генів, хромосом, кількості хромосом

Запитання 6

Загальними властивостями модифікаційної мінливості є :

варіанти відповідей

тимчасовість і масовість

стійкість і індивідуальність

невизначеність і незалежність

визначеність і спрямованість

Запитання 7

Вкажіть властивості мутаційної мінливості:

варіанти відповідей

відсутній пристосувальний характер

незалежність

стійкість

індивідуальність

Запитання 8

Оберіть приклади модифікаційної мінливості:

варіанти відповідей

гемофілія у людини

5 пелюсток у квітці бузку

засмага людини

линяння ссавців

Запитання 9

Оберіть приклади мутаційної мінливості:

варіанти відповідей

короткі крила у дрозофіли

гемофілія у людини

різне забарвлення очей у дрозофіли

поява 3 пелюсток у квітці бузку

Запитання 10

Джерелами комбінаційної мінливості є :

варіанти відповідей

випадкове злиття гамет під час запліднення

зміни генотипу

кросинговер

незалежне розходження гомологічних хромосом під час мейозу

Запитання 11

Укажіть, що таке варіаційна крива:

варіанти відповідей

межі модифікаційної мінливості ознаки, які визачаються генотипом

графічне вираження кількісних показників певної ознаки

сукупність ознак для спостережень

Запитання 12

Укажіть властивість модифікаційної мінливості: зі збільшенням висоти над рівнем моря збільшується кількість еритроцитів у людини:

варіанти відповідей

тимчасовість

масовість

пристосувальний характер

спрямованість

Запитання 13

Укажіть прізвище вченого, який сформулював закон гомологічних рядів у спадковій мінливості:

варіанти відповідей

Г. Мендель

М. Вавилов

Т. Морган

Ч. Дарвін

Запитання 14

Укажіть значення закону М. Вавилова:

варіанти відповідей

дає змогу передбачити мутації, які можна використовувати для створення нових форм

полегшує пошуки спадкових відхилень для медичної генетики

дає змогу знаходити ще не відкриті форми

дає змогу доповнювати проиродну систему органічного світу

Запитання 15

Укажіть, чим зумовлена диференціація самок у медоносної бджоли на царицю та робочих бджіл:

варіанти відповідей

цариця має диплоїдний , а робочі бджоли - гаплоїдний набір хромосом у соматичних клітинах

складом їжі, якою годують личинок робочі бджоли

впливом температури в комірці з личинкою

цариця є поліплоїдним організмом

Запитання 16

Укажіть тип мінливості. за якого змінюється лише фенотип, а генотип залишається сталим:

варіанти відповідей

комбінативна

генотипна

мутаційна

модифікаційна

Запитання 17

Позначте тип мінливості, який не успадковується:

варіанти відповідей

комбінативна

мутаційна

генотипна

фенотипна

Запитання 18

Норма реакції _ це :

варіанти відповідей

вид внутрішньоалельної взаємодії генів

вид міжалельної взаємодії генів

межі модифікаційної мінливості

спадкування якісних ознак

Запитання 19

Характерною особливістю модифікаційної мінливості є:

варіанти відповідей

зміна генотипу організму

пристосування організму до змін умов середовища

збереження набутих ознак у геномі організму

перекомбінування генів

Запитання 20

Визначте, яка з названих ознак не є модифікацією:

варіанти відповідей

рахіт у людини

різне забарвлення квіток у китайської примули за різних температур

редуковані крила у дрозофіли

збільшення кількості еритроцитів у крові людини у високогірних умовах

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест