Екологічні сукцесії.

Додано: 15 березня 2022
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 177 разів
12 запитань
Запитання 1

Спрямовані послідовні зміни угруповань організмів на певній ділянці середовища, що призводять до відновлення або перетворення екосистем відповідно до природних умов, -це:

варіанти відповідей

сукцесійна серія

первинне заселення

екологічна сукцесія

сукцесійне заселення

Запитання 2

Причинами сукцесій можуть бути:

варіанти відповідей

збалансованість кругообігу речовин 

збільшення видового біорізноманіття.\

зміни клімату

природні катаклізми (вулкани, землетруси, повені)

діяльність людини

Запитання 3

Сукцесії бувають:

варіанти відповідей

повільними

швидкими

ендогенні (автогенні)

екзогенні (алогенні)

природними

антропогенними

Запитання 4

Зріла (клімаксна) екосистема характеризується:

варіанти відповідей

високим ступенем стійкості

низьким ступенем стійкості

великою кількістю біомаси

незначним видовим різноманіттям

незбалансованістю процесів продукції й мінералізації

Запитання 5

Перехід екосистеми з клімаксу в сукцесійний стан відбувається за зміни потоку енергії у біогеоценозі

варіанти відповідей

більш ніж на 1 % у бік його зменшення

більш ніж на 1 % у бік його збільшення

більш ніж на 10 % у бік його зменшення

більш ніж на 10 % у бік його збільшення

Запитання 6

На малюнку зображено

варіанти відповідей

піонерне угруповання

клімаксна екосистема

первинна сукцесія

вторинна сукцесія

Запитання 7

На малюнку зображено

варіанти відповідей

піонерне угруповання

клімаксна екосистема

певинна сукцесія

вторинна сукцесія

Запитання 8

Відновлення рослинності на місці лісової пожежі — це приклад

варіанти відповідей

первинної сукцесії.

вторинної сукцесії.

клімаксу.

еволюції

Запитання 9

Яка закономірність характерна процесам сукцесії?

варіанти відповідей

утворюються біогеоценози, здатні до самовідтворення

знижується видове різноманіття організмів

постійно зростають темпи приросту біомаси

звужуються трофічні сітки

Запитання 10

Оселення лишайників на схилах вулканів, якими текла лава, - це приклад 

варіанти відповідей

первинної сукцесії

вторинної сукцесії

клімаксу

еволюції

Запитання 11

Укажіть правильну послідовність появи організмів у первинній сукцесії.

варіанти відповідей

мохи → лишайники → трав'янисті рослини

трав'янисті рослини → лишайники → мохи

лишайники → мохи → трав'янисті рослини

трав'янисті рослини → мохи → лишайники

Запитання 12

Період стабільності популяцій, що входять до складу угруповання, - цеваріанти відповідей

первинна сукцесія

вторинна сукцесія

клімакс

еволюція

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест