Екологія

Час виконання роботи 30 хвилин

Додано: 16 квітня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 39 разів
29 запитань
Запитання 1

Що є структурною одиницею екосистеми.

варіанти відповідей

Вид

Біогеоценоз

Популяція

Угруповання

Запитання 2

Виберіть екосистему з багатим видовим різноманіттям

варіанти відповідей

Пустеля

Тропічні ліси

Тундра

Вічна мерзлота

Запитання 3

Яка структура визначається ярусністю

варіанти відповідей

Видова

Просторова

Статева

Екологічна

Запитання 4

Які фактори відносяться до екологічних?

варіанти відповідей

абіотичні

фотосинтез

біотичні

антропогенні

математичні

Запитання 5

Виберіть із списку біотичні чинники:

варіанти відповідей

трава

світло

коник

склад грунту

температура

людина

гриби

Запитання 6

До абіотичної частини відносять:

варіанти відповідей

консументи

вологість

продуценти

редуценти

радіація

Запитання 7

Екологія - це наука про...

варіанти відповідей

спадковість і мінливість організмів

хімічний склад живих організмів

будову та функціонування клітин

взаємовідносини живих організмів між собою та довкіллям

Запитання 8

Виберіть характеристику лімітувального екологічного чинника

варіанти відповідей

Будь-який антропічний чинник

Чинник з відносно сталим значенням

Чинник, який має широкий діапазон значень

Чинник, який знижує виживання виду

Запитання 9

Вкажіть антропогенний чиннник впливу на живу природу:

варіанти відповідей

Запилення рослин комахами.

Деградація грунтів внаслідок внесення мінеральних добрив.

Зневоднення водойми, внаслідок малої кількості опадів.

Магнітні бурі, внаслідок спалахів на поверхні сонця.

Запитання 10

Просторове і трофічне місце виду в біогеоценозі, комплекс його зв’язків з

іншими видами і вимог до фізичного середовища існування:

варіанти відповідей

екотон

біоценоз

екологічна ніша

меротоп

Запитання 11

Основна роль деструкторів у тому, що вони:

варіанти відповідей

створюють значну кількість органічних речовин

перетворюють складні органічні сполуки до простих речовин

забезпечують колообіг фосфору у природі

забезпечують колообіг азоту у природі

Запитання 12

Якщо висушити болото, то на місті болотяної рослинності утвориться:

варіанти відповідей

степова рослинність

водойма

ділянка, вільна від рослинності

лучна або лісова рослинність

Запитання 13

Ступінь витривалості організмів або їхніх угруповань до впливу факторів середовища – це:

варіанти відповідей

зона оптимуму

екологічна пластичність

лімітуючий фактор

межа витривалості

Запитання 14

Первинна сукцесія відбувається у напрямі:

варіанти відповідей

мохи – лишайники – трав’янисті рослини

лишайники – мохи – трав’янисті рослини

трав’янисті рослини – мохи - лишайники

лишайники – трав’янисті рослини – мохи

Запитання 15

Яка потрібна біомаса продуцентів в ланцюзі живлення, що має 5 ланок,якщо консумент ІІІ має вагу 300кг.

варіанти відповідей

300

30

300000

3000

30000

Запитання 16

Синиця в даному ланцюзі живлення є:

варіанти відповідей

продуцент

консумент І

консументІІ

редуцент

Запитання 17

У більшості харчових ланцюгів людина посідає місце:

варіанти відповідей

продуцента

редуцента

детриту

консумента

Запитання 18

Згідно з правилом екологічної піраміди з одного на інший трофічний ланцюг переходить:

варіанти відповідей

1% енергії

10% енергії

100% енергії

не визначена кількість

Запитання 19

Детритний харчовий ланцюг починається з

варіанти відповідей

рослин

рештків органіки

тварин

мікроорганізмів

Запитання 20

Найрізноманітніша наземна екосистема:

варіанти відповідей

тропіки

помірні ліси

пустелі

луки

Запитання 21

Екосистема, що потребує постійного контролю та захисту людини:

варіанти відповідей

помірні ліси

степи

агроценози

луки

Запитання 22

Популяції гетеротрофних організмів, які у процесі життєдіяльності розкладають мертві органічні речовини до мінеральних - це

варіанти відповідей

Редуценти

Продуценти

Консументи

Запитання 23

Ланцюг живлення: трава – зелений коник – ящірка – яструб, є

варіанти відповідей

дентритним

звичайним

пасовищним

Запитання 24

Несприятливі інтенсивності впливу екологічного фактора для істот певного виду, але в якому вони все ж таки можуть виживати, називаються:

варіанти відповідей

зона пригнічення

зона оптимуму

нижня межа витривалості

верхня межа витривалості

Запитання 25

Знайдіть НЕправильне твердження: у клімаксної екосистемі


варіанти відповідей

Популяція видів добре відтворюється і не заміщуються іншими видами


Видовий склад співтовариства продовжує змінюватися


Спільнота добре пристосоване до навколишніх умов


Спільнота має здатність до саморегуляції


Запитання 26

Агроекосистеми подібні до природних екосистем тим, що:

варіанти відповідей

Джерелом енергії для них є Сонце.

Вони складаються із багатьох видів рослин.

Вони можуть функціонувати без втручання людини.

Для їх функціонування не потрібні мікроорганізми

Запитання 27

За правилом екологічної піраміди визначте, скільки рослинної речовини необхідно для того, щоб у наведеному біоценозі могли існувати чотири рослинноїдні птахи масою 1500 г.

варіанти відповідей

15 кг

10 кг

60 кг

300 кг

20 кг

150 кг

Запитання 28

Трофічний ланцюг складається з трьох рівнів. Вовк набрав 5 кг маси. Скільки для цього знадобилось рослинної речовини?

варіанти відповідей

10 кг

20 кг

500 кг

1000 кг

300 кг

Запитання 29

Користуючись правилом екологічної піраміди визначте, яка маса водоростей і бактерій потрібна, щоб у морі могла існувати одна косатка масою 1000 кг.

варіанти відповідей

1000 кг

10000 т

1 т

10000 кг

100000 кг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест