Екологія

Додано: 23 лютого
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 6 разів
14 запитань
Запитання 1

Термін "екологія" запровадив:

варіанти відповідей

Ернст Геккель

Юджин Одум

Едуард Зюсс

К. Мебіус

Запитання 2

Виберіть із переліку абіотичні чинники:

варіанти відповідей

світло

полювання лисиці на зайця

вирубування лісів

атмосферний тиск

температура

Запитання 3

Виберіть із переліку біотичні чинники:

варіанти відповідей

світло

полювання лисиці на зайця

вирубування лісів

атмосферний тиск

конкуренція зайців за кормову базу

Запитання 4

Виберіть із переліку антропічні чинники:

варіанти відповідей

світло

полювання лисиці на зайця

вирубування лісів

забруднення повітря викидами промисловості

конкуренція зайців за кормову базу

Запитання 5

Охарактеризуйте зображену на малюнку тварину.

Взаємодія цієї тварини і рослини є прикладом

варіанти відповідей

хижацтва

паразитизму

коменсалізму

мутуалізму

Запитання 6

Яка послідовність правильно відображає передавання енергії в ланцюгу живлення?

варіанти відповідей

плодожерка - яблуня - шпак -кішка

яблуня - плодожерка - кішка - шпак

яблуня-плодожерка-шпак- кішка

шпак - плодожерка - яблуня - кішка

Запитання 7

Редуцентами є

варіанти відповідей

заєць

яструб

гриби

миша

Запитання 8

Різниця між народжуваністю й смертністю становить :

варіанти відповідей

чисельність популяції

мінімальну життєздатність популяції

приріст популяції

густоту популяції

Запитання 9

 Відновлення рослинності на місці лісової пожежі — це приклад...

варіанти відповідей

первинної сукцесії

вторинної сукцесії

принцип Ле Шательє

еволюції

Запитання 10

Оселення лишайників на схилах вулканів, якими текла лава, - це приклад ...

варіанти відповідей

первинної сукцесії

вторинної сукцесії

еволюції

закон одного відсотка

Запитання 11

Перетворення і переміщення хімічного елемента, що відбуваються за сумісної дії біотичних та абіотичних компонентів біосфери називають біогеохімічним циклом, цей термін ввів у науку....

варіанти відповідей
Запитання 12

Із запропонованого переліку характеристик виберіть правильні щодо статевої структури популяцій

варіанти відповідей

співвідношення особин різних статей

співвідношення особин різного віку

серед популяцій є одностатеві та двостатеві 

у популяціях, які швидко зростають переважають особини репродуктивного віку

система зв'язків між особинами, що проявляється в їх поведінці

Запитання 13

Виберіть ланцюг живлення з запропонованих організмів, який відповідає схемі: продуценти - консументи І порядку - консументи ІІ порядку - редуценти

варіанти відповідей

пшениця - полівка - яструб - бактерії

полівка - яструб - пшениця - бактерії

бактерії - пшениця - полівка - яструб 

бактерії - полівка - яструб - пшениця

Запитання 14

 Виберіть варіант в якому наведено приклади агроекосистем

варіанти відповідей

степ, ліс, річка, лісопаркова смуга

пшеничне поле, штучне пасовище, виноградник

гори, степ, ліс 

саванна, тропічний ліс, поле кукурудзи

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест