Економіка як сфера життя суспільства

Додано: 20 квітня 2020
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 1005 разів
15 запитань
Запитання 1

Економіка це...

варіанти відповідей

колообіг фінансів

господарська діяльність суспільства

співвідношення попиту та пропозиції

політична діяльність держави

Запитання 2

Поняття "економіка" включає в себе...

варіанти відповідей

попит

виробництво

розподіл

пропозиція

обмін

споживання

Запитання 3

Що задовільняє потреби людини?

варіанти відповідей

інтереси

блага

галузі економіки

послуги

товари

Запитання 4

Що таке субститут?

варіанти відповідей

інститут харчової промисловості

галузь харчової промисловості

товар - замінник

товар - антогоніст

Запитання 5

Процес просування продукту від виробника до споживача називається.....

варіанти відповідей

виробництвом

обміном

споживанням

розподілом

Запитання 6

Суб`єктами економічних відносин є (вибрати всі правильні відповіді)

варіанти відповідей

держава

сім`я

фізична особа

підприємство

Запитання 7

Проблеми сьогоднішнього дня пов`язані з ресурсами. Яка проблема є основною з переліку вказаних?

варіанти відповідей

неефективне використання

обмеженість ресурсів

нераціональне використання

екологічна ситуація

Запитання 8

Процес індустріалізації привів до перетворення живої оболонки Землі на...

варіанти відповідей

біосферу

техносферу

літосферу

топосферу

Запитання 9

Техногенними катастрофами називають....

варіанти відповідей

катастрофи спричинені людьми

катастрофи спричинені силами природи

катастрофи спричинені небесними тілами

Запитання 10

Сталий розвиток включає в себе (вибрати всі правильні відповіді)....

варіанти відповідей

захист прав та свобод людини

політична стабільність держав

світ без війн

захист екології

рівномірність економічного розвитку на Землі

Запитання 11

Цей принцип ринкової економіки дає можливість повніше реалізувати власний інтерес, швидко орієнтувати виробництво на задоволення потреб, раціонально розподіляти ресурси. Назвіть цей принцип.

варіанти відповідей

саморегулювання

конкуренція

економічна свобода

пріоритет інтересів споживача над інтересами виробника

Запитання 12

Надання більшого обсягу послуг за існуючими цінами належить до...

варіанти відповідей

цінової конкуренції

нецінової конкуренції

Запитання 13

Закон попиту означає...

варіанти відповідей

ринкову рівновагу через співвідношення попиту та пропозиції

зростання попиту при зростанні ціни

падіння попиту при падінні ціни

зростання ціни призводить до зменьшення попиту

Запитання 14

Який з існуючих податків в Україні не існує в інших державах світу (окрім пострадянських держав)?

варіанти відповідей

єдиний податок

податок на додану вартість

плата за землю

податок з доходів фізичних осіб

Запитання 15

Бюджет, в якому доходи перевищують видатки називають...

варіанти відповідей

профіцитним

дефіцитним

доходним

прибутковим

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест