Електричний струм в різних середовищах

Додано: 13 травня 2020
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 135 разів
11 запитань
Запитання 1

Що є носіями електричного струму в електролітах?

варіанти відповідей

електрони

позитивні йони

негативні йони

позитивні і негативні йони

Запитання 2

Що є носіями електричного струму в напівпровідниках?

варіанти відповідей

електрони

позитивні йони

негативні йони

позитивні і негативні йони

дірки

Запитання 3

Як залежить опір напівпровідника від температури?

варіанти відповідей

при збільшенні температури опір зменшується

при збільшенні температури опір збільшується

опір провідника не залежить від температури

Запитання 4

Як зветься процес розпаду молекул кислот, солей, лугів на йони?

варіанти відповідей

електроліз

іонізація

рекомбінація

дисоциація

Запитання 5

Як залежить опір електролітів від температури?

варіанти відповідей

при збільшенні температури опір електроліту зменшиться

при збільшенні температури опір електроліту збільшиться

опір електроліту не залежить від температури

Запитання 6

Під час електролізу позитивні йони будуть рухатись до електроду, який зветься...

варіанти відповідей

анод

катод

електрод

катіон

Запитання 7

Що показує електрохімічний еквівалент?

варіанти відповідей

масу речовини,

масу речовини, яка осідає на электроді в результаті проходження заряду 1 Кл

масу речовини, яка осідає на электроді в результаті проходження струму

масу речовини, яка осідає на электроді за одиницю часу

Запитання 8

Як зветься процес об'єднання йонів різних знаків у молекулу?

варіанти відповідей

дисоціація

рекомбінація

іонізація

електроліз

Запитання 9

В продовж 20 хвилин электролизу водного розчину солей цинку на катоді електролітичної ванни виділився метал масою 2 г. При якій силі струму проходив електроліз? Електрохімічний еквівалент цинку 3,4⋅10-7кг/Кл. Результат округліть до цілих.


Рішення оформити в зошиті, сфотографувати і відправити мені на перевірку.

варіанти відповідей

4 А 

5 А

3 А

29 А

Запитання 10

Як зміниться маса речовини, що осідає на електроді, якщо силу струму збільшити в 6 разів, а час проходження струму залишити тим самим?

варіанти відповідей

збільшиться в 12 разів

збільшиться в 6 разів

збільшиться в 36 разів

зменшиться в 6 разів

Запитання 11

Під час електролізу стальну деталь площею 800 см2 було покрито нікелем товщиною 27 мкм. При якій силі струму проходив процес, якщо електроліз тривав 4 години (густина нікелю - 8900 кг/м3, а електрохімічний еквівалент k=0,3*10-6кг/Кл)


Рішення оформити в зошиті, сфотографувати і відправити мені на перевірку

варіанти відповідей

8,45 А

1,45 А

4,45 А 

2,45 А

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест