23 липня о 18:00Вебінар: STEM-освіта без гендерних стереотипів – запорука успішного майбутнього школярів

Електрична напруга.Вимірювання струму та напруги у колі

Додано: 24 травня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 18 разів
10 запитань
Запитання 1

Роботу сил електричного поля на певній ділянці кола називають...

варіанти відповідей

силою струму

напругою

роботою струму

опором

Запитання 2

Фізична величина, що чисельно дорівнює роботі електричного поля по переміщенню одиничного позитивного заряду на даній ділянці електричного кола називається...

варіанти відповідей

силою струму

напругою

роботою струму

опором

Запитання 3

Для вимірювання напруги в електричному колі користуються...

варіанти відповідей

годинником

вольтметром

амперметром

лічильником

Запитання 4

За допомогою якого приладу вимірюють силу струму в електричному колі?

варіанти відповідей

годинник

вольтметр

амперметр

лічильник

Запитання 5

Чи зміняться покази амперметра, якщо його підключати на різних ділянках кола, споживачі якого з'єднані послідовно?

варіанти відповідей

зменшаться

не зміняться

збільшаться

зменшаться в 2 рази

Запитання 6

Якою фізичною величиною визначається робота електричного поля з переміщенням заряду на даній ділянці кола?

варіанти відповідей

силою струму

напругою

роботою струму

опором

Запитання 7

Вкажіть позначення та одиницю напруги в CI

варіанти відповідей

q, Кулон

U, Вольт

I, Ампер

R, Ом

Запитання 8

Яким чином слід під'єднати вольтметр для вимірювання напруги в колі?

варіанти відповідей

вмикають паралельно

вмикають послідовно

приєднують до полюсів джерела струму

вмикають між ключем та джерелом струму

Запитання 9

Яким приладом можна виміряти падіння напруги на даній ділянці кола?

варіанти відповідей

годинником

вольтметром

амперметром

лічильником

Запитання 10

При якому з'єднанні споживачів напруга на різних ділянках електричного кола буде однаковою?

варіанти відповідей

паралельному

послідовному

змішаному