Електричне поле

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 13 разів
10 запитань
Запитання 1

Яким символом і в яких одиницях вимірюється потенціал електричного поля?

варіанти відповідей

І, А

А, Дж

φ, В

ρ, кг/м3

Запитання 2

Електростатичним називається поле, створюване ....

варіанти відповідей

нерухомими в цій системі відліку зарядами

зарядженими частинками, що рухаються

електричним струмом

позитивним точковим зарядом

Запитання 3

Точковий заряд 2,1 мкКл створює електричне поле у гасі. Якою є напруженність поля на відстані 3 м від заряду?

варіанти відповідей

1 кВ/м

300 В/м

100 В/м

30 В/м

Запитання 4

Напруженість електричного поля - це

варіанти відповідей

здатність тіл до електричної взаємодії

здатність тіл проводити електрику

енергія одиничного заряду в електричному полі

сила, з якою електричне поле діє на заряд

Запитання 5

Фізична величина, яка характеризує властивість частинок або тіл вступати в електромагнітну взаємодію називається....

варіанти відповідей

нейтрон

заряд

напруженість

кулон

Запитання 6

Речовини, здатні проводити електричний струм - це ....; до них відносяться....

варіанти відповідей

... провідники; ... метали

...провідники; ...метали, електроліти

.... провідники; .. метали, електроліти і за деяких умов - гази

... діелектрики; ...метали і за деяких ямов - гази

Запитання 7

Як зміниться ємність плоского конденсатора, обкладинки якого є квадратами, якщо сторону кожної обкладинки збільшити в 2 рази, а відстань збільшити в 8 разів?

варіанти відповідей

зменшиться в 4 рази

зменшиться в 2 рази

зменшиться в 10 разів

зросте в 2 рази

серед наведених відповідей правильної немає

Запитання 8

Яким є напрямок напруженості електричного поля, створеного двома однаковими за модулем точковими зарядами (див. рисунок)?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 9

Електрична взаємодія здійснюється через ...

варіанти відповідей

магнітне поле

гравітаційне поле

електричне поле

такої форми матерії не існує

Запитання 10

Виберіть значення заряду електрона:

варіанти відповідей

1,6⋅1019 Кл

1,6⋅10-19 Кл

-1,6⋅10-19 Кл

-1,6⋅10-31 Кл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест