24 вересня о 18:00Вебінар: Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання

Електричне поле

Додано: 6 травня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 185 разів
8 запитань
Запитання 1

Як позначається електричний заряд? Одиниці вимірювання. чому дорівнює значення елементарного електричного заряду?

варіанти відповідей

І ; Кл; -1,6 10-16 Кл

q ; Кл ; ∣ 1,6 10-19 Кл∣

q ; А; 1,6 10-19 А

Запитання 2

Сформулювати закон Кулона

варіанти відповідей

Сила F взаємодії двох нерухомих точкових зарядів q1 і q2 прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів і квадрату відстані r між ними:


Сила F взаємодії двох нерухомих точкових зарядів q1 і q2 прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані r між ними:


Сила F взаємодії двох нерухомих точкових зарядів q1 і q2 прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів і квадрату відстані r між ними:


Запитання 3

 Як зміниться сила взаємодії двох зарядів, якщо відстань між ними збільшити в 4 рази, а модуль кожного заряду збільшити в 2 рази? 

варіанти відповідей

зменшиться в 4 рази.

зменшиться в 2 рази.

збільшиться в 4 рази.

зменшиться в 8 рази.

Запитання 4

Електричне поле є складовою єдиного електромагнітного поля. Дати визначення цій величині. Одиниці вимірювання. Записати формулу.

варіанти відповідей

Напруга електричного поля; (В)

U в даній точці — векторна фізична величина, яка характеризує електричне поле й дорівнює відношенню сили F, з якою електричне поле діє на пробний заряд, поміщений у цю точку поля, до значення q цього заряду.

U = F/ q


Напруженість електричного поля ; (Н/Кл)

E в даній точці — векторна фізична величина, яка характеризує електричне поле й дорівнює добудку сили F, з якою електричне поле діє на пробний заряд, поміщений у цю точку поля, до значення цього заряду q

Е= Fq

Напруженість електричного поля ; (Н/Кл)

E в даній точці — векторна фізична величина, яка характеризує електричне поле й дорівнює відношенню сили F, з якою електричне поле діє на пробний заряд, поміщений у цю точку поля, до значення q цього заряду

Е= F/q

Запитання 5

 З якою силою електричне поле напруженістю 200 Н/Кл діє на заряд 50 нКл? 2

варіанти відповідей

0,5 10-5 Н

1 10-5 Н

1,5 10-2 Н

Запитання 6

Як розрахувати роботу з переміщення заряду в однорідному електростатичному полі

варіанти відповідей

А=F s cos (α)

A = q E d

A= U q

Запитання 7

Що називають потенціалом електростатичного поля.Одиниці вимірювання.

формула.

варіанти відповідей

Потенціал електростатичного поля в даній точці — це скалярна фізична величина, яка характеризує енергетичні властивості поля і дорівнює відношенню потенціальної енергії Wp електричного заряду, поміщеного в дану точку поля, до значення q цього заряду:

(В) ; ᵩ = Wp/ q

Потенціал електростатичного поля в даній точці — це скалярна фізична величина, яка характеризує енергетичні властивості поля і дорівнює добудку потенціальної енергії Wp електричного заряду, поміщеного в дану точку поля, до значення q цього заряду:

(В) ; ᵩ = Wp q

Потенціал електростатичного поля в даній точці — це скалярна фізична величина, яка характеризує енергетичні властивості поля і дорівнює відношенню потенціальної енергії Wp електричного заряду, поміщеного в дану точку поля, до значення q цього заряду:

(В) ; ᵩ = q/ Wp

Запитання 8

 В однорідному електричному полі напруженістю 500 Н/Кл перемістили заряд q =−40 нКл у напрямку силової лінії поля на 15 см. Яку роботу виконало поле? Як змінилася потенціальна енергія заряду? 

варіанти відповідей

-3 000 Дж; зменшилась

3 10-6 Дж; зменшилась

-3 мкДж; збільшилась

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест