4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Електричне поле. Напруженість електричного поля

Додано: 6 травня 2019
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 384 рази
8 запитань
Запитання 1

Виберіть найбільш точне визначення напруженості: "Напруженість - це..

варіанти відповідей

силова характеристика електричного поля, що виміряється в В/м

силова характеристика електричного поля, що чисельно дорівнює відношенню сили, що діє на заряд з боку поля до величини цього заряду.

силова характеристика електричного поля, що чисельно дорівнює добутку сили, що діє на заряд і величини цього заряду

енергетична характеристика електричного поля, яка залежить від величини заряду

Запитання 2

На відстані 5 см від зарядженої площини напруженість електричного поля становить 4 Н/Кл. Якою буде напруженість електричного поля. створеного цією площиною на відстані 10 см від площини?

варіанти відповідей

2 Н/Кл

4 Н/Кл

8 Н/Кл

Мало даних для відповіді на питання

Запитання 3

Як зміниться сила взаємодії двох зарядів, якщо кожен з них збільшити в 4 рази, а відстань збільшити в 8 рази

варіанти відповідей

збільшиться в 2 рази

зменшиться в 2 рази

зменшиться в 4 рази

зросте в 4 рази

Запитання 4

Які твердження про силові лінії електричного поля є правильними?

варіанти відповідей

Силові лінії електричного поля - замкнені криві

Силові лінії електричного поля розпочинаються на позитивних зарядах

Силові лінії електричного поля паралельні між собою

Силові лінії однорідного поля паралельні між собою

Запитання 5

Як змінюється величина напруженості електричного поля, що створюється точковим зарядом в певній точці простору при збільшенні заряду у 2 рази та зануренні його до гасу?

варіанти відповідей

зростає в 2 рази

зменшується у 2 рази

не змінюється

збільшується у 4 рази

Запитання 6

Два заряди 3 нКл та - 9 нКл були розміщені на відстані 3 см один від іншого. Їх привели у дотик і розвели на попередню відстань. Як змінилася сила їхньої взаємодії?

варіанти відповідей

не змінилася

збільшилася в 3 рази, притягання змінилося на відштовхування

зменшилася в 3 рази, притягання змінилося на відштовхування

зменшилася в 3 рази

Запитання 7

у наступному реченні вставте замість пропусків слова та числа, щоб утворилося правильне твердження: "Дві однакові металеві кульки із зарядами 6 нКл та - 2 нКл привели у дотик і розвели на відстань 10 см. Вони..... із силою ... ..."

варіанти відповідей

притягуються 3,6 мкКл

притягуються 10,8 мкКл

відштовхуються 3,6 мкКл

відштовхуються 10,8 мкКл

Запитання 8

Точкові заряди 36 та - 36 нКл розташовані у вакуумі на відстані 21 см один від іншого. Точка А міститься на відстані 18 см від кожного з них. Обчислити результуючу напруженість в цій точці

варіанти відповідей

7300 Н/Кл

10 000 Н/Кл

12 кН/Кл

20 кН/Кл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест