Електричні явища. Електричний струм

Додано: 29 квітня 2019
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 263 рази
13 запитань
Запитання 1

Одиницею сили струму є...

варіанти відповідей

...1 Кл

...1 А

...1 Н

...1 В

...1 Ом

Запитання 2

Реостат - це прилад для...

варіанти відповідей

...прилад для вимірювання опору;

...вимірювання сили струму;

...регулювання сили струму в колі;

...регулювання сили струму на споживачі.

Запитання 3

За яким з нижче наведених виразів можна визначити роботу струму?

варіанти відповідей

...= IR;

...= qU;

...= UIt;

.. = UI.

Запитання 4

Ділянка кола складається з послідовно з'єднаних провідників. За цих умов напруга...

варіанти відповідей

...на окремих провідниках обернено пропорційна їхнім опорам;

...на всій ділянці і на окремих провідниках однакова;

...на всій ділянці дорівнює сумі напруг на окремих провідниках.

Запитання 5

За яким з нижче наведених виразів можна визначити потужність струму?

варіанти відповідей

...= IU;

...= IUt;

...= kIt;

...= It.

Запитання 6

Процес розпаду у водних розчинах солей нейтральних молекул на йони називають...

варіанти відповідей

...електролізом;

...рекомбінацією;

...електризацією;

...електролітичною дисоціацією.

Запитання 7

Який з наведених виразів є записом закону Джоуля-Ленца?

варіанти відповідей

m = kIt;

Q = I2Rt;

P = IU;

q = It.

Запитання 8

Для вимірювання потужності електричного струму використовують...

варіанти відповідей

...амперметр;

...вольтметр;

...ватметр;

...лічильник електричної енергії.

Запитання 9

Процес виділення речовини на електродах під час проходження електричного струму через розчини або розплави електролітів називають...

варіанти відповідей

...йонізацією;

...рекомбінацією;

...електролізом;

...електричним розрядом.

Запитання 10

Робота електронагрівальних приладів грунтується на...

варіанти відповідей

...тепловій дії струму;

...магнітній дії струму;

...хімічній дії струму;

... механічній дії струму.

Запитання 11

Дві лампочки, опори яких 4 Ом і 6 Ом з'єднані паралельно. В нерозгалуженій частині кола йде струм 1 А. Обчислити потужності струму в лампочках.

варіанти відповідей

1 Вт, 2 Вт;

4 Вт, 7 Вт;

1,44 Вт, 0,96 Вт;

2,5 Вт, 1,5 Вт.

Запитання 12

Під час проведення струму через водний розчин сульфату міді маса катода збільшилась на 6,6 г. Визначити значення заряду, який пройшов через розчин електроліту.

варіанти відповідей

2 · 104 Кл;

2 · 106 Кл;

2 · 109 Кл;

8 · 104 Кл;

Запитання 13

На підняття бетонної плити на висоту 48 м підйомний кран затрачає 8 хвилин. Відомо, що потужність струму в його двигуні при рівномірному підйомі 10 кВт. Визначити масу плити.

варіанти відповідей

107 кг;

109 кг;

104 кг.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест