Електричний струм газах та вакумі

Додано: 12 лютого
Предмет: Фізика, 11 клас
30 запитань
Запитання 1

Процес з'єднання йонів у нейтральні молекули

варіанти відповідей

Електроліз

Електролітична дисоціація

Рекомбінація

Запитання 2
Який газовий розряд наведений у прикладі: "Розряд у повітрі припинився після закінчення дії іонізатора"
варіанти відповідей
тліючий
коронний
дуговий
іскровий
несамостійний

самостійний

Запитання 3
Який газовий розряд наведений у прикладі: "Блискавка"
варіанти відповідей
тліючий
коронний
дуговий
іскровий
несамостійний

самостійний

Запитання 4

Які носії електричного заряду створюють електричний струм у газах?

варіанти відповідей

молекули

тільки електрони

електрони та йони

тільки йони

Запитання 5

Проце утворення позитивних і негативних йонів та вільних електронів з молекул (атомів) - це

варіанти відповідей

рекомбінація

йонізація

електризація

електролітична дисоціація

Запитання 6

Електричний струм в газах - це

варіанти відповідей

впорядкований рух вільних електронів під дією електричного поля.

впорядкований рух вільних електронів, позитивних та негативних йонів під дією електричного поля.

впорядкований рух позитивних та негативних йонів під дією електричного поля.

впорядкований рух вільних протонів під дією електричного поля.

Запитання 7

Газовий розряд, який відбувається без дії зовнішнього йонізатора, називають

варіанти відповідей

самостійним газовим розрядом

несамостійним газовим розрядом

внутрішнім газовим розрядом

зовнішнім газовим розрядом

Запитання 8

Якщо йонізатор перестає діяти, то газ знову стає діелектриком: відбувається


варіанти відповідей

йонізація

рекомбінація

поляризація

електролітична дисоціація

Запитання 9

Які види газових розрядів ви знаєте?

варіанти відповідей

Позитивний

Самостійний

Негативний

Несамостійний

Запитання 10

В разі охолодження газів їхня провідність

варіанти відповідей

падає

підвищується

не змінюється

Запитання 11

Який розряд виникає за атмосферного тиску та великої напруги між електродами?

варіанти відповідей

іскровий

тліючий

дуговий

коронний

Запитання 12

Прикладом якого з розрядів є полярне сяйво?

варіанти відповідей

іскрового

дугового

тліючого

коронного

Запитання 13

Де використовують дуговий розряд?

варіанти відповідей

Свічка запалювання

Електрозварювання

Рекламна трубка

Блискавковідвід

Запитання 14

Прикладом якого із самостійних газових розрядів є "Вогні святого Ельма"

варіанти відповідей

коронний

тліючий

дуговий

іскорковий

Запитання 15

Прикладом якого із самостійних газових розрядів є неонові вивіски

варіанти відповідей

коронний

тліючий

дуговий

іскорковий

Запитання 16

Прикладом якого із самостійних газових розрядів є електрофорні машини

варіанти відповідей

коронний

тліючий

дуговий

іскорковий

Запитання 17

Оберіть ВСІ правильні відповіді.

Види самостійних газових розрізняють залежно від ... .

варіанти відповідей

тиску газу

температури газу

напруги між електродами

складу газу

конфігурації електродів

джерела струму

Запитання 18

На рисунку вольт-амперна характеристика газового розряду. Яка ділянка відповідає струму насичення ?

варіанти відповідей

1

2

3

Запитання 19

На ділянці 3 відбувається ... .

варіанти відповідей

емісія електронів

рекомбінація газу

йонізація газу електронним ударом

дисоціація газу

Запитання 20

На виникненні якого розряду ґрунтується дія блискавковідводу? 

варіанти відповідей

Іскрового

Дугового

Тліючого

Коронного

Запитання 21

Позначте види електронної емісії 

варіанти відповідей

термоелектронна

 вибухова

вторинна електронна

 фотоелектрична

автоелектронна

радіацінна

Запитання 22

Роботу виходу електронів вимірюють

варіанти відповідей

у електрон-вольтах

 у джоулях

 у вольтах

у кулонах

Запитання 23

Стан газу, за якого довжина вільного пробігу молекул газу більша за лінійні розміри ємності, в якій міститься газ

варіанти відповідей

низький вакуум

високий вакуум

середній вакуум

Запитання 24

Процес випромінювання електронів із поверхні металів називають...

варіанти відповідей

 термоелектронна емісія

 електронна емісія

 фотоемісія

 йонно-електронна емісія

Запитання 25


Процес випромінювання електронів нагрітими тілами - це ...

варіанти відповідей

 фотоелектронна емісія

термоелектронна емісія

 вторинна електронна емісія

 електронна емісія

Запитання 26

Про який вид емісії йдеться?

Вона зумовлена наявністю біля поверхні тіла сильного електричного поля, яке "вириває"електрони з металу

варіанти відповідей

 Вторинна

 фотоелектронна

 вибухова

 термоелектронна

автоелектронна

Запитання 27

Цей вид емісії відбувається під дією випромінювання, яке падає на поверхню тіла

варіанти відповідей

 термоелектронна

 вибухова

 фотоелектронна

вторинна

Запитання 28

Емісія електронів унаслідок переходу мікроскопічних ділянок катода у плазму - це ...

варіанти відповідей

 термоелектронна емісія

вибухова емісія

фотоелектронна емісія

йонно-електронна емісія

Запитання 29

Носіями заряду у вакуумі є ...

варіанти відповідей

 вільні електрони, отримані під час електронної емісії

 електрони та йони

 позитивні і негативні йони


вільні електрони

Запитання 30

Вакуум - це стан газу ...

варіанти відповідей

за тиску, який менший від атмосферного

 за тиску, що дорівнює атмосферному

 за тиску, який більший від атмосферного

 за відсутності тиску

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест