Електричний струм у газах

Додано: 15 травня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 151 раз
10 запитань
Запитання 1

Який характер провідності мають гази?

варіанти відповідей

Електронний

Іонний

Іонно-дірковий

Іонно-електронний

Запитання 2

Об'єднання позитивних йонів і електронів у нейтральну молекулу називається...

варіанти відповідей

дисоціацією

йонізацією

рекомбінацією

дифузією

Запитання 3

Газ за звичайних умов

варіанти відповідей

не проводить електричний струм

проводить електричний струм

проводить або не проводить електричний струм в залежності від виду газу

Запитання 4

Який існує газовий розряд?

варіанти відповідей

Самостійний

Несамостійний

Обмежений

Нейтральний

Запитання 5

Іскровий розряд виникає ...

варіанти відповідей

за атмосферного тиску та великої напруги

за атмосферного тиску та малої напруги

за високого атмосферного тиску та великої напруги

за високого атмосферного тиску та малої напруги

Запитання 6

Дуговий газовий розряд вперше отримав. у 1802 році ...

варіанти відповідей

В.В.Петров

Б.С.Якобі

М. Бенардос

Є.О.Патон

Запитання 7

У лампах денного світла використовують

варіанти відповідей

тліючий розряд

іскровий розряд

дуговий розряд

коронний розряд

Запитання 8

Вогні "Святого Ельма" - це

варіанти відповідей

тліючий розряд

дуговий розряд

іскровий розряд

коронний розряд

Запитання 9

Який розряд використовується при зварюванні й різанні матеріалів, в електричних печах, прожекторах?

варіанти відповідей

тліючий розряд

дуговий розряд

іскровий розряд

коронний розряд

Запитання 10

В електрофільтрах для очищення повітря використовують...

варіанти відповідей

тліючий розряд

дуговий розряд

іскровий розряд

коронний розряд

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест