Електричний струм у металах

Додано: 14 травня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 5 разів
10 запитань
Запитання 1

Електричний струм у металах-це...


варіанти відповідей

напрямлений рух електронів під дією електричного поля.


напрямлений рух йонів під дією електричного поля.


хаотичний рух електронів під дією електричного поля.

Запитання 2

На які основні групи можна поділити всі речовини в залежності від здатності проводити струм?


варіанти відповідей

провідники


електроліти


діелектрики


напівпровідники


розчини

Запитання 3

Як називаються речовини, що не проводять електричний струм?


варіанти відповідей

провідники

напівпровідники 

діелектрики

Запитання 4

Чи переноситься речовина в металевому провіднику під час проходження електричного струму?         


варіанти відповідей

Так

Ні

Іноді

Запитання 5

Чи залежить опір провідника від сили струму в електричному колі?


варіанти відповідей

залежить 

не залежить

залежить тільки за певних умов

Запитання 6

Які частинки є носіями електричного заряду в металах ? 


варіанти відповідей

Електрони       

Йони        

Протони       

Атоми

Запитання 7

Виберіть з списку провідники:


варіанти відповідей

гума

алюміній

мідь

пластмаса

Запитання 8

За відсутності електричного поля вільні електрони всередині металевого провідника рухаються


варіанти відповідей

хаотично

впорядковано

по спіралі

справа на ліво

Запитання 9

Електричний струм – це...

варіанти відповідей

хаотичний рух заряджених частинок

напрямлений рух заряджених частинок

напрямлений рух нейтральних частинок

хаотичний рух нейтральних частинок

Запитання 10

Залежність опору металу від температури використовується в будові...


варіанти відповідей

амперметра


вольтметра

електронного термометра

термометра опору

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест