Струм в рідинах (Варіант 2)

Додано: 14 травня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 187 разів
10 запитань
Запитання 1

В електролітичній ванні міститься розчин кухонної солі. Яка речовина осідатиме на катоді? 

варіанти відповідей

Na            

Cl2                  

NaCl     

H2O

Запитання 2

Як зміниться кількість міді, яка осідатиме на катоді під час електролізу, якщо силу струму зменшити в три рази?  

варіанти відповідей

Збільшиться в 3 рази

Не зміниться   

Зменшиться в 3 рази

Зменшиться в 9 разів

Запитання 3

Процес виділення речовин на електродах під час проходження струму- це


варіанти відповідей

електроліз

асоціація

рекомбінація

електроліт

Запитання 4

Як називається процес розпаду молекул речовин на іони під впливом диполів води?                    

   

варіанти відповідей

електроліз

рекомбінація    

електролітична дисоціація                       

іонізація

дифузія

Запитання 5

Під час електролізу водного розчину звичайної солі (NaCl) на катоді осідає...

варіанти відповідей

Cl2  

 Na

H2O

NaCl

Запитання 6

Виберіть середовище, у якому здійснюється перенесення речовини під час протікання струму:

варіанти відповідей

тільки в газах;

тільки в металах;

у газах і напівпровідниках;

у газах і електролітах.

Запитання 7

Як називається спосіб очищення металів за допомогою електролізу?

варіанти відповідей

Гальванотехніка

Гальваностегія

Рафінування

Гальванопластика

Запитання 8

В яких з приведених нижче прикладах, застосовують електроліз?

варіанти відповідей

Очищення металів

Виготовлення виробів із пластмаси

Обробка дерев'яних поверхонь

Електрофорез

Кування металевих виробів

Запитання 9

Вироб покритий тонким шаром металу. Як називається цей електролітичний спосіб?

варіанти відповідей

Гальваностегія

Гальванопластика

Рафінування

Запитання 10

Під час електролізу, який тривав 1 год при силі струму 25 А, на катоді виділився метал

масою 30 г. Визначте електрохімічний еквівалент цього металу

варіанти відповідей

0.33 г/Кл

0,033 мг/Кл

0,33мг/Кл

0,033г/Кл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест