Струм в рідинах (Варіант 1)

Додано: 14 травня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 408 разів
10 запитань
Запитання 1

Процес виділення речовин на електродах, пов’язаний з окисно-відновними реакціями, які відбуваються на електродах під час проходження струму називається...

варіанти відповідей

електролітичною дисоціацією

іонізацією

електролізом

рекомбінацією

Запитання 2

Йони бувають

варіанти відповідей

позитивні

негативні

позитивні та негативні

нейтральні

Запитання 3

Від чого залежить маса речовини яка виділяється на електродах?

варіанти відповідей

Температури розчину

Сили струму

Концентрації розчину

Часу проведення електролізу

Запитання 4

Яка маса міді (k=0,33⋅10-6 кг/Кл) виділиться під час електролізу , якщо за 5 хв через розчин проходить струм 2 А?

варіанти відповідей

19,8 г

19,8⋅10-6 кг

19,8 кг

19,8⋅10-6 г

вірної відповіді не має.

198 мг

Запитання 5

Електрохімічний еквівалент речовини вимірюють (обчислюють) у ...

варіанти відповідей

Кл / мг

мг / Кл

мг

Кл

Запитання 6

Як називають позитивні йони, що рухаються до негативного електрода?

варіанти відповідей

Аніони

Катіони

Іони

Ізотопи

Запитання 7

Що являє собою електричний струм в електролітах?

варіанти відповідей

Напрямлений рух негативних йонів.

Напрямлений рух позитивних йонів.

Напрямлений рух електронів.

Напрямлений рух позитивних і негативних йонів

Запитання 8

Як називається спосіб очищення металів за допомогою електролізу?

варіанти відповідей

Гальванотехніка

Гальваностегія

Рафінування

Гальванопластика

Запитання 9

За допомогою електролізу отримали рельефні копии. Як називається цей електролітичний спосіб?

варіанти відповідей

Гальваностегія

Гальванопластика

Рафінування

Запитання 10

В чому полягає закон електролізу?

варіанти відповідей

 Маса речовини, яка виділяється на електроді, прямо пропорційна заряду, який пройшов через електроліт.

 Маса речовини, яка виділяється на електроді, обернено пропорційна заряду, який пройшов через електроліт.

Маса речовини, яка виділяється на електроді, завжди дорівнює заряду, який пройшов через електроліт.

 Маса речовини, яка виділяється на електроді, не залежить від заряду, який пройшов через електроліт.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест