Електричний струм у рідинах та електроліз

Додано: 28 квітня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 526 разів
14 запитань
Запитання 1

Якими носіями електричних зарядів створюється струм в електролітах?

варіанти відповідей

негативними йонами

позитивними йонами

вільними електронами

позитивними і негативними йонами

Запитання 2

Як називається процес розпаду молекул солей, кислот і лугів у воді на йони?

варіанти відповідей

дисоціація

рекомбінація

іонізація

електроліз

Запитання 3

Як залежить опір електролітів від температури?

варіанти відповідей

при збільшенні температури опір електроліта зменшується

при збільшенні температури опір електроліта збільшується

опір електроліту не залежить від температури

Запитання 4

Позитивно заряджені йони будуть рухатися до електроду, який зветься...

варіанти відповідей

електрод

катод

анод

Запитання 5

Що показує електрохімічний еквівалент?

варіанти відповідей

масу речовини

масу речовини, що виділяється під час проходження струму

масу речовини, що виділяється під час проходження через електроліт заряду 1 Кл.

масу речовини, що виділяється за одиницю часу

Запитання 6

Як зміниться маса речовини, що виділяється на електроді, якщо силу струму збільшити в 6 разів, а час проходження струму залишити сталим?


варіанти відповідей

збільшиться в 12 раз

збільшиться в 6 раз

збільшиться в 36 раз

зменшиться в 6 разів

Запитання 7

В електролітичній ванні міститься розчин кухонної солі. Яка речовина осідатиме на катоді?

варіанти відповідей

Na

Cl2

NaCl

H2O

Запитання 8

Як зміниться кількість міді, яка осідатиме на катоді під час електролізу, якщо силу струму зменшити в три рази?

варіанти відповідей

Збільшиться в 3 рази

Не зміниться

Зменшиться в 3 рази

Зменшиться в 9 разів

Запитання 9

Закони електролізу відкрив

варіанти відповідей

Кулон

Ампер

Фарадей

Джоуль

Запитання 10

Із збільшенням температури електролітів іх ....

варіанти відповідей

Провідність зменшується, а опір відповідно збільшується

Провідність збільшується, а опір відповідно зменшується

Провідність збільшується і опір також збільшується

Провідність зменшується і опір також зменшується

Запитання 11

Розщеплення речовини на йони в водному розчині, або в розплаві називають...

варіанти відповідей

Рекомбінацією

Дисоціацією

Поляризацією

Іонізацією

Запитання 12

Носії зарядів у розчинах солей утворюються завдяки явищу

варіанти відповідей

рекомбінації

ударної іонізації

електролітичної дисоціації

термоелектронної емісії

Запитання 13

Процес виділення речовин на електродах, пов'язаний з окисно-відновними реакціями, які відбуваються на електродах під час проходження струму через електроліт

варіанти відповідей

елетроліз

електролітична дисоціація

рекомбінація

електризація

Запитання 14

Процес приєднання електронів до позитивних йонів називається…

варіанти відповідей

газовим розрядом

несамостійним газовим розрядом

йонізацією газу

рекомбінацією

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест