Електричний струм у різних середовищах

Додано: 28 листопада 2019
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 34 рази
12 запитань
Запитання 1

Назвіть речовини, що не проводять електричний струм.

варіанти відповідей

надпровідники

діелектрики

напівпровідники

провідники

Запитання 2

Вкажіть назву процесу протікання струму в газах

варіанти відповідей

електроліз

газовий розряд

електрична дисоціація

рекомбінація

Запитання 3

Вкажіть назву процесу виривання електронів з атомів у газах

варіанти відповідей

йонізація

електроліз

газовий розряд

електролітична дисоціація

Запитання 4

Вкажіть назву процесу, що відбувається під час проходження струму крізь розчини чи розплави

варіанти відповідей

йонізація

електроліз

газовий розряд

електролітична дисоціація

Запитання 5

Назвіть речовини, що проводять електричний струм.

варіанти відповідей

надпровідники

діелектрики

напівпровідники

провідники

Запитання 6

Назвіть речовини, що проводять електричний струм при певних умовах.

варіанти відповідей

надпровідники

діелектрики

напівпровідники

провідники

Запитання 7

Виберіть що є основними носіями заряду в напівпроідниках р-типу

варіанти відповідей

електрони

позитивні йони

дірки

негативні йони

Запитання 8

Вкажіть характер провідності чистих напівпровідників

варіанти відповідей

електронна

йонна

електронно-йонна

електронно-діркова

Запитання 9

Виберіть назву процесу, при якому один метал покриває поверхню іншого

варіанти відповідей

гальванопластика

гальванізація

гальванотехніка

рафінування

Запитання 10

Вкажіть назву негативних йонів у електролітичній ванні.

варіанти відповідей

зв'язані

аніони

катіони

вільні електрони

Запитання 11

Як змінюється опір у напівпровідниках із збільшенням температури?

варіанти відповідей

не змінюється

зменшується

збільшується

спочатку збільшується потім зменшується

Запитання 12

Як змінюється опір у металах із збільшенням температури?

варіанти відповідей

не змінюється

зменшується

збільшується

спочатку збільшується потім зменшується

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест