Електромагнітне поле

Додано: 2 грудня 2019
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 138 разів
12 запитань
Запитання 1

Одиниці вимірювання магнітного потоку

варіанти відповідей

1Тл

1 Гн

1 Вб

1 В

Запитання 2

Індуктивність котушки залежить від:

варіанти відповідей

кількості витків

наявності осердя

діаметра витків

зовнішнього магнітного поля

Запитання 3

Закон електромагнітної індукції

варіанти відповідей

Φ = ВSϲоsα

Ei = − ΔΦ/Δt

Eis = −L ΔI/Δt

Φ = LI

Запитання 4

Магнітне поле створюється

варіанти відповідей

провідником зі струмом

рухомим електричним зарядом

постійним магнітом

електростатичним полем

Запитання 5

З якого матеріалу можна виготовити осердя електромагніта

варіанти відповідей

алюміній

нікель

мідь

залізо

Запитання 6

Північний полюс електромагніту знаходиться

варіанти відповідей

зліва

справа

зверху

знизу

Запитання 7

Південний полюс магніту знаходиться

варіанти відповідей

знизу

зверху

і знизу, і зверху

Запитання 8

Силу Лоренца можна обчислити за формулою

варіанти відповідей

F = Bvl sinα

F = BIlsinα

F = Bqv sinα

Ф = BS cosα

Запитання 9

 

Як зміниться енергія магнітного поля котушки, якщо сила струму збільшиться в 2 рази?

варіанти відповідей

Збільшиться в 2 рази

Збільшиться в 4 рази

Зменшиться в 2 рази

Зменшиться в 4 рази

Запитання 10

Коли магнітний  потік через замкнутий провідний контур  змінюється, виникає...:

варіанти відповідей

електричний струм;   

електростатичне поле;

вихрове електричне поле;   

негативний електричний заряд.

Запитання 11

До кожного рядка, позначеного літерою, підберіть твердження, позначене цифрою.

         А Явище електромагнітної індукції.       Б Явище самоіндукції.

       В Правило Ленца.              Г Закон електромагнітної індукції.

         1 Якість провідного контуру, обумовлена відношенням зміни потоку магнітної індукції, що пронизує контур, до зміни сили струму в ньому.

          2 ЕРС індукції дорівнює модулю швидкості зміни магнітного потоку через площу контуру замкнутого провідника.

          3 Виникнення ЕРС індукції в контурі в разі зміни сили струму в цьому самому контурі.

         4 Індукційний струм у замкнутому контурі виникає під час зміни магнітного потоку через площу, обмежену контуром.

          5 Індукційний струм у замкнутому контурі завжди має такий напрямок, що створене ним магнітне поле намагається компенсувати ту зміну магнітного потоку, через яку виник цей струм.

варіанти відповідей

А 1; Б 3; В 5;Г 4

А 2; Б 3; В 5;Г 4

А 4; Б 3; В 5;Г 2

А 1; Б 3; В 5;Г 2

Запитання 12

ЕРС індукції в провіднику, що рухається в магнітому полі зі швидкістю ν, можна обчилити за формулою

варіанти відповідей

Ei = − N Δ Φ⋅Δt

Ei = − N Δ Φ /Δt2

Ei = BIvcosα

Ei = Blvsinα

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест