11 клас. Електричний струм у різних середовищах.

Додано: 16 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
19 запитань
Запитання 1

Якими носіями електричного заряду утворюється струм у газах і в електролітах?

варіанти відповідей

А . І в газах, і в електролітах — тільки йонами

Б. У газах — тільки йонами, в електролітах — йонами та електронами

В. У газах — електронами та йонами, в електролітах — тільки йонами

Г. І в газах, і в електролітах — тільки електронами


Запитання 2

Якими носіями електричного заряду утворюється струм у металах і в напівпровідниках?

варіанти відповідей

А І в металах, і в напівпровідниках — тільки електронами

Б У металах — тільки електронами, у напівпровідниках — тільки дірками

В І в металах, і в напівпровідниках — іонами

Г У металах — тільки електронами, у напівпровідниках — електронами й дірками


Запитання 3

Розряд якого типу відбувається в газовій трубці за умови зниженого тиску?

варіанти відповідей

іскровий

тліючий

коронний

дуговий

Запитання 4

Укажіть середовище, у якому проходження електричного струму супроводжується перенесенням речовини.

варіанти відповідей

електроліт

напівпровідник

метал

вакуум

Запитання 5

Розряд якого типу відбувається навколо проводів, по яких тече струм під високою напругою?

варіанти відповідей

тліючий

іскровий

коронний

дуговий

Запитання 6

Який розряд являє собою блискавка?

варіанти відповідей

іскровий

коронний

тліючий

дуговий

Запитання 7

Де застосовують тліючий газовий розряд?

варіанти відповідей

У дугових електропечах

У прожекторах

У електрозварюванні

У неонових рекламних трубках

Запитання 8

Основними носіями електричного струму у вакуумі є

варіанти відповідей

 електрони

 

 протони

  

негативні йони


  позитивні йони

 

 позитрони

Запитання 9

Внаслідок електролітичної дисоціації утворюються

варіанти відповідей

 позитивні та негативні йони

  

електрони


  позитивні йони

 

 негативні йони

Запитання 10

В електролітах...

варіанти відповідей

кількість позитивних йонів більша за кількість негативних;

кількість позитивних йонів менша за кількість негативних;

кількість позитивних й негативних йонів однакова;

відсутні заряджені частинки;

Запитання 11

Як змінюється електричний опір електроліту при підвищенні його температури?

варіанти відповідей

зростає;

зменшується;

не змінюється;

спочатку зростає , потім зменшується

Запитання 12

Електрична дісоціація - це ...

варіанти відповідей

з'єднання позитивних та негативних йонів в нейтральну молекулу;

розпад молекул на йони ;

повне розчинення аноду;

правильної відповіді немає;

Запитання 13

Іскровий газовий розряд

варіанти відповідей
Запитання 14

Вкажіть ВСІ правильні твердження

варіанти відповідей

при проходженні електричного струму через електроліт всі вільні носії заряду рухаються в одну сторону

питомий опір металів зростає зі збільшенням температури

питомий опір електролітів зменшується зі збільшенням температури

донорні домішки в напівпровіднику збільшують кількість дірок

при високій напрузі струм в газах може існувати за рахунок рекомбінації молекул газу

Запитання 15

Газові розряди бувають:

варіанти відповідей

 несамостійні

 самостійні

шкідливі

корисні

нейтральні

Запитання 16

Процес випромінювання електронів із поверхні металів називають...

варіанти відповідей

Термоелектронна емісія

Фотоемісія

Електронна емісія

Йонна емісія

Запитання 17

Гальваностегія – це 

варіанти відповідей

Спосіб отримання точних копій рельєфних виробів

Спосіб очищення металу

Спосіб покриття виробу тонким шаром металу   

Спосіб очищення стічних вод  

Запитання 18

Надпровідність – це явище, при якому опір провідника

варіанти відповідей

дорівнює нулю

найбільший

найменший але не дорівнює нулю

не залежить від температури

Запитання 19

Яка формула описує перший закон електролізу?


варіанти відповідей

 m = kIt

k = tIm

 t = kIm

 m = k / It

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест