5 лютого о 18:00Вебінар: Методика CLIL у школі: створюємо якісні інтегровані уроки географії та іноземної мови

Електричний струм у різних середовищах

Контрольна робота

Додано: 4 листопада 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 2 рази
10 запитань
Запитання 1

Позначте правильне твердження. Опір газів:

варіанти відповідей

зростає з підвищенням температури

збільшується під впливом світла

зменшується при підвищенні температури

збільшується як під впливом світла, так і при підвищенні температури

Запитання 2

Який тип розряду відбувається між двома тілами, що перебувають під високою напругою при їхньому зближенні?

варіанти відповідей

іскровий

дуговий

коронний

тліючий

Запитання 3

У якому середовищі проходження електричного струму не супроводжується перенесенням речовини?

варіанти відповідей

газ

вакуум

розчин солі

метал

Запитання 4

Які носії електричного заряду створюють електричний струм в електролітах?

варіанти відповідей

електрони

позитивні і негативні йони

електрони, позитивні і негативні йони

електрони і дірки

Запитання 5

Яку речовину треба додати до Ge (германію), щоб отримати напівпровідник р-типу?

варіанти відповідей

Арсен

Фосфор

Індій

Силіцій

Запитання 6

Вкажіть ВСІ правильні твердження

варіанти відповідей

при проходженні електричного струму через електроліт всі вільні носії заряду рухаються в одну сторону

питомий опір металів зростає зі збільшенням температури

питомий опір електролітів зменшується зі збільшенням температури

донорні домішки в напівпровіднику збільшують кількість дірок

напівпровідники n-типу -- це напівпровідники, у яких основними носіями зарядів є вільні електрони

при високій напрузі струм в газах може існувати за рахунок рекомбінації молекул газу

Запитання 7

За якої сили струму проводився електроліз водного розчину CuSO4, якщо за 25 хв на катоді виділилося 2 г меді? Електрохімічний еквівалент меді дорівнює 33 мг/Кл.

варіанти відповідей

1,2 А

4 А

0,24 А

0,004 А

Запитання 8

У діоді електрон підлітає до анода, маючи швидкість 8 Мм/с. Визначте анодну напругу.

варіанти відповідей

182 В

1,82⋅10⁻5 В

23 В

46 В

Запитання 9

Визначте, скільки часу (у годинах) потрібно для нікелювання металевого виробу з площею поверхні 120 см2, якщо товщина покриття повинна бути 0,03 мм. Сила струму під час електролізу дорівнює 0,5 А. Густина нікелю дорівнює 8900 кг/м3.

варіанти відповідей

5,9 год

356 год

59 год

59,3 год

Запитання 10

Визначте довжину нікелінового провідника діаметром 0,5 мм, який використали для виготовлення нагрівального приладу, що має опір 48 Ом за температури 800 °С. Температурний коефіцієнт опору нікеліну 2,1⋅10-4 К-1, а його питомий опір дорівнює 0,42⋅10-6 Ом⋅м.

варіанти відповідей

12,6 м

3,84 м

19,2 м

192 м

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест