І закон Ньютона і ІІ закон Ньютона.

Додано: 4 листопада 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 107 разів
11 запитань
Запитання 1

За яких умов тіло зберігає швидкість свого руху?

варіанти відповідей

на тіло не діють інші тіла

тіло має великі роміри

на тіло діють інші тіла

дії інших тіл скомпенсовані

Запитання 2

Інерціальною системою відліку називають:

варіанти відповідей

систему відліку, відносно якої не спостерігається явище інерції

систему відліку, відносно якої спостерігається явище інерції

систему відліку, відносно якої тіла нерухомі

систему відліку, відносно якої тіла рухаються з прискоренням

Запитання 3

Виберіть правильне формулювання першого закону Ньютона.

варіанти відповідей

Існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на нього діють декілька сил або якщо ці сили нескомпенсовані.

Існують такі системи відліку, відносно яких тіло не зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на нього не діють жодні сили або якщо ці сили скомпенсовані.

Існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на нього не діють жодні сили або якщо ці сили скомпенсовані.

Існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного криволінійного руху, якщо на нього не діють жодні сили або якщо ці сили скомпенсовані.

Запитання 4

Рівнодіна сила - ...

варіанти відповідей

Дія тіл або частинок одне на одне

Сили, з якими тіла діють одне на одне, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямом

Сума сил, які діють на тіло

Фізична величина, що характеризує ступінь взаємодії тіл

Запитання 5

Маса тіла 2,5 кг. Визначте прискорення, яке набуває тіло під дією прикладених сил

варіанти відповідей

25 м/с2

4 м/с2

5,6 м/с2

0,8 м/с2

Немає правильної відповіді

Запитання 6

Інерція - ...

варіанти відповідей

Тіло відліку, пов'язана з ним система координат і годинник

Явище незмінності швидкості руху матеріальної точки за відсутності зовнішніх тіл

Характеризує зміну швидкості в часі як за величиною, так і за напрямом

Фізична величина, що характеризує ступінь взаємодії тіл

Запитання 7

Якою буквою позначається сила і в яких одиницях вимірюється?

варіанти відповідей

F, кг

F, Н

a, Н

а, м/с2

m, Н

Запитання 8

Сила характеризується ...

варіанти відповідей

Довжиною і напрямом

Товщиною і точкою прикладення

Величиною, довжиною і точкою прикладання

Величиною, точкою прокладання і напрямом

Запитання 9

Визначте силу, під дією якої тіло масою 15 кг набуло прискорення 0,7 м/с2

варіанти відповідей

5,25 Н

52,5 Н

10,5 Н

525 Н

Запитання 10

До однієї точки тіла прикладені сили 10 Н та 15 Н, які мають однаковий напрям, визначте рівнодійну

варіанти відповідей

15 Н

10 Н

25 Н

5 Н

Запитання 11

До однієї точки тіла прокладені сили 40 Н та 28 Н, які мають протилежний напрям, визначте рівнодійну цих сил

варіанти відповідей

68 Н

12 Н

40 Н

28 Н

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест