Електричний струм в електролітах

Додано: 6 жовтня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 56 разів
7 запитань
Запитання 1

Електролітами називаються...

варіанти відповідей

тверді або рідкі речовини, які мають йонну провідність.

тверді або рідкі речовини, які мають електронну провідність.

рідкі речовини, які мають йонну провідність.

тверді речовини, які мають електронну провідність.

Запитання 2

Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів являє собою ...

варіанти відповідей

напрямлений рух вільних електронів.

напрямлений рух вільних йонів.

напрямлений рух вільних електронів, позитивних і негативних йонів.

напрямлений рух вільних позитивних і негативних йонів.

Запитання 3

Процес виділення речовин на електродах, пов'язаний з окисно-відновними реакціями, які відбуваються на електродах під час проходження струму називається...

варіанти відповідей

рекомбінація

електроліз

йонізація

електролітична дисоціація

Запитання 4

Процес покривання виробу, виготовленого з одного металу, тонким шаром іншого металу називають

варіанти відповідей

гальваностегією

гальванопластикою 

рафінування

виробництвом металів

Запитання 5

Як зміниться кількість міді, яка осідатиме на катоді під час електролізу, якщо силу струму зменшити в 2 рази? 

варіанти відповідей

Збільшиться в 2 рази  

Збільшиться в 4 разів 

Зменшиться в 4 разів 

Зменшиться в 2 рази

Запитання 6

Яка маса міді виділиться на електроді під час електролізу мідного купоросу за 10 хв сили струму 2 А? Електрохімічний еквівалент міді 0,33⋅10-6 кг/Кл.

варіанти відповідей

396 мг

396 г

0,4 кг

0,00004 кг

Запитання 7

Скільки часу потрібно для покриття електролітичним способом виробу шаром срібла товщиною 20 мкм, якщо площа поверхні виробу 200 см2, а сила струму під час електролізу дорівнює 0,5 А?

варіанти відповідей

75 с

750 с

7500 с

7,5 с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест