Електричний струм в різних середовищах. (ІІІ варіант. За матеріалами ЗНО)

Додано: 11 жовтня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 87 разів
13 запитань
Запитання 1

Який із графіків зображених на рисунку, відповідає вольт-амперній характеристиці напівпровідникового діода, підключеного в прямому напрямку?

варіанти відповідей
Запитання 2

Установіть відповідність між середовищем і вільними носіями електричного заряду в ньому. Метал. (ЗНО_2015_0).

варіанти відповідей

Вільні електрони та дірки.

Вільні електрони та позитивні йони.

Лише вільні електрони.

Вільні електрони та негативні йони

Позитивні та негативні йони.

Запитання 3

Установіть відповідність між середовищем і вільними носіями електричного заряду в ньому. Напівпровідник.(ЗНО_2015_0).

варіанти відповідей

Вільні електрони та дірки.

Вільні електрони та позитивні йони.

Лише вільні електрони.

Вільні електрони та негативні йони

Позитивні та негативні йони.

Запитання 4

Установіть відповідність між середовищем і вільними носіями електричного заряду в ньому. Плазма.(ЗНО_2015_0).

варіанти відповідей

Вільні електрони та дірки.

Вільні електрони та позитивні йони.

Лише вільні електрони.

Вільні електрони та негативні йони

Позитивні та негативні йони.

Запитання 5

На рисунку наведено графік вольт-амперної характеристики газового розряду. Яка її ділянка відповідає самостійному розряду?(ЗНО_2016_п)

варіанти відповідей

0-1

1-2

2-3

3-4

Запитання 6

Протікання електричного струму відбувається за відсутності вільних електронів у... (ЗНО_2016_д).

варіанти відповідей

Газі

Розчині електроліту

Металі

Напівпровіднику.

Запитання 7

Визначте, у якому випадку збільшення температури, зумовлює зменшення сили струму. Напругу джерела струму вважайте незмінною.(ЗНО_2015_п).

варіанти відповідей

Електричний струм у розчині електроліту

Електричний струм у металі

Електричний струм у напівпровіднику.

Електричний струм у розплаві електроліту.

Запитання 8

Укажіть правильне схематичне зображення впорядкованого руху основних носіїв заряду в p-n - переході при прямому включенні.(ЗНО_2015_д)

варіанти відповідей
Запитання 9

Визначте, яка з лампочок Л1, Л2, Л3, або Л4 зображених на схемі електричного кола, може світитися. Д1,Д2,Д3,Д4 - ідеальні діоди. (ЗНО_2019_п).

варіанти відповідей

Л1

Л2

Л3

Л4

Запитання 10

Які з частинок є основними носіями заряду, що забезпечують струм у напівпровідниках n -типу? (ЗНО_2019_п).

варіанти відповідей

Вільні електрони

Протони.

Нейтрони.

"Дірки"

Запитання 11

Визначте середовище, питомий опір якого зменшується зі збільшенням температури. (ЗНО_2019_д).

варіанти відповідей

Газ.

Метал.

Електроліт.

Напівпровідник.

Запитання 12

Властивість p-n переходу, яку застосовують у напівпровідникових діодах, це-

(ЗНО_2019_о)

варіанти відповідей

Зменшення опору під час нагрівання.

Зменшення опору під час освітлення.

Одностороння провідність.

Збільшення опору під час нагрівання.

Запитання 13

Є два однакові фоторезистори: один - у темряві, другий- освітлений. На рисунку наведено графіки (а та б) залежності сили струму. що проходить крізь фоторезистор, від прикладеної напруги U. У таблиці правильну інформацію про графік, що відповідає освітленому фоторезистору, та опір цього фоторезистора порівняно з неосвітленим наведено в рядку.(ЗНО_2019_о).

варіанти відповідей

а у три рази більший

б у 3 рази більший

б у три рази менший

а у три рази менший

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест