22 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити урок цікавим: перевірені лайфхаки

Електричний струм. З'єднання провідників. В-2

Додано: 13 серпня
Предмет: Фізика, 11 клас
9 запитань
Запитання 1

Для існування електричного струму необхідна наявність …

варіанти відповідей

атомів чи молекул

вільних заряджених частинок

електричного кола

електричного поля

Запитання 2

За напрямок електричного струму приймають напрям...

варіанти відповідей

руху негативно заряджених частинок

руху позитивно заряджених частинок

руху атомів чи молекул

рРуху провідника

Запитання 3

Сила струму в ділянці кола…

варіанти відповідей

прямо пропорційна опору ділянки

прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки

обернено пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки

обернено пропорційна опору ділянки

Запитання 4

Напруга паралельно з’єднаних провідників...

варіанти відповідей

однакова у всіх провідниках

дорівнює загальній напрузі на ділянці кола

дорівнює сумі напруг у споживачів

дорівнює різниці напруг у споживачів

Запитання 5

Опір двох послідовно з’єднаних провідників визначається формулою

варіанти відповідей
Запитання 6

 Порівняти опори провідників.

варіанти відповідей

R1 =0,06 R2

R2 =0,06 R1

R1 = R2

R1 R2

Запитання 7

Щоб виміряти напругу на ділянці кола,вольтметр в коло приєднують…

варіанти відповідей

В будь-якій точці електричного кола

Паралельно джерелу струму

Послідовно до ділянки кола

Паралельно до ділянки кола

Запитання 8

 За 8 с через поперечний переріз провідника пройшло 4·1020 електронів. Визначити силу струму у провіднику.

варіанти відповідей

0,5 А

2 А

4 А

8 А

Запитання 9

Визначити загальну напругу на ділянці кола.

варіанти відповідей

50 В

25 В

8 В

12,5 В